SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Nedjelja, 26. 7. 2020. SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

1Kr 3, 5.7-12; Ps 119, 57.72.76-77.127-130; Rim 8, 28-30; Mt 13, 44-52

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Svjestan veličine i zadaće koja mu je povjerena, kao i svoje nedoraslosti, Salomon moli Boga za mudrost u vladanju njegovim narodom. Znajući da istinska mudrost nije plod ljudskog truda, nego Božji dar, Salomon je stavlja ispred drugih vrijednosti.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«

Riječ Gospodnja.

II.  Po Kristu smo opravdani od grijeha te pozvani na novi život. Odgovarajući na njegovu ljubav, postajemo dionicima spasenja na zemlji i u vječnosti, kada ćemo doživjeti konačnu proslavu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Riječ Gospodnja.

III. Kraljevstvo nebesko vrijednost je iznad svih drugih vrijednosti. Onaj tko ga nađe podredit će mu sve drugo. Razumjeti ga može samo onaj tko je spreman slušati Isusove riječi.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.

Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«

Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Svatko od nas sanja o tome što bi mu moglo donijeti sreću i životnu radost. Zapravo traži neko blago, i misli da mu ne treba ništa drugo da bude sretan osim da bude bogat.

U današnjem Evanđelju Isus govori o kraljevstvu nebeskom kao blagu i bogatstvu. Isus uspoređuje kraljevstvo nebesko s „blagom sakrivenim na njivi…“ i „s trgovcem koji traga za lijepim biserjem…“

U oba slučaja govor je o otkriću jednoga blaga: u prvom slučaju nađeno je  slučajno, a u drugoj zgodi traženo je svjesno, namjerno. U obje zgode onaj koji je blago našao, žuri se da proda sve što ima kako bi zadobio blago.

I dok Krist govori o kraljevstvu nebeskom, on tu ne misli na zemaljsko blago i bogatstvo. Ono je za njega varavo i prolazno. Ono je samo velika smetnja Božjem kraljevstvu.

Kraljevstvo nebesko koje je Krist donio svijetu sasvim je drukčije blago i bogatstvo. Ono je istinsko, vječno i sveto blago mudrosti i znanja. To je evanđelje, milost, prijateljstvo s Bogom, to je sakriveno blago.

To je blago Kristove istine i milosti na zemlji. Kristovo je blago Božja mudrost, tajanstvena i skrivena koju nije upoznao nijedan od knezova ovoga svijeta.

To je ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što Ijudsko srce nije osjetilo, što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Zato to blago čovjek može spoznati samo po Bogu.

Po Kristovu bogatstvu postajemo dionici božanske naravi. Kristovo je bogatstvo, bogatstvo njegova Oca, kojemu je on potpun baštinik, a mi s njime subaštinici.

Kristovo je bogatstvo sakriveno blago. A baš to ima posebno značenje što je ono skriveno. Ima poseban razlog zašto je čovjeku na zemlji Kristovo blago sakriveno. To je čovjekovo stanje na zemlji. Jer dok je čovjek na ovome svijetu, on se kreće u području vjere, ne u području gledanja.

Ovdje je na zemlji dakle vrijeme vjere po kojoj čovjek mora zaslužiti gledanje. A kad bi Kristovo blago bilo otkriveno, ne bi bilo predmetom vjere. Kristovo je blago dakle sakriveno blago, ali ono nije zato sakriveno da ga čovjek ne bi našao. Ono je sakriveno stoga da čovjek dobije više volje da ga traži.

Sva je tragedija u tome što suvremeni čovjek to izgubljeno blago traži okrenut prema zemlji. Kad se razočara u jednoj nadi, utječe se drugoj. Toliko je putova pronašao koji bi ga morali dovesti do potpune sreće i životne radosti, ali je redovito rezultat uvijek isti.

Umoran i razočaran mora sam sebi priznati da ono pravo što je tražio nije pronašao. Mnogima tako i cijeli život prođe, a da zapravo nisu pronašli ono što su tražili i čemu su se nadali.

Mi se vjernici ne smijemo s tim složiti, jer u naše je srce usađena neutaživa želja za vječnom srećom i radošću koja ne prolazi. I da bismo ostvarili vječnu sreću za koju smo stvoreni, moramo živjeti tako kako dolikuje ne samo građanima zemlje nego i građanima neba.

Iako je kraljevstvo Božje najveći dar Božji, čista milost koju Bog daje bez ikakvih naših zasluga, ipak se od nas traži kao potrebni preduvjet: otvorenost, obraćenje i spremnost da Božji dar, Isusa samog, s njegovom milošću prihvatimo.

Moramo se ponovo roditi, ali ne za ovu zemlju, nego za Boga i Božji svijet. A taj se unutarnji preporod u nama zbiva djelovanjem milosti, koju Bog nikome ne uskraćuje. Ona je kao sakriveno blago koje treba otkriti. Njezina je vrijednost neizmjerna, jer njome ne kupujemo zemlju, nego samo nebo i vječno blaženstvo.

fra Ivan Ljubičić

OTPUST

Na svakom euharistijskom susretu primamo neizrecivo blago, Boga samoga. Često toga nismo sasvim svjesni. To je razumljivo jer Otajstvo koje primamo nadilazi našu spoznaju i iskustvo. Ipak, u vjeri znamo da njegova prisutnost prožima sve ono što živimo i jesmo. Naš je život prožet vječnošću koja mu daje novi smisao i značenje.