PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bdijte da budete pripravni!

  •  Nedjelja, 27. 11. 2022. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Na kraju vremena, Bog koji je svoju objavu započeo u Izraelskom narodu, objavit će se svim narodima i oni će ga prepoznati kao svojega Gospodina. Tada će zavladati mir na zemlji.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.« On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćani su pozvani na budnost jer idu u susret Gospodinu, čije je spasenje blizu. Stoga trebaju biti slobodni od tame ovoga svijeta i hoditi u Božjoj svjetlosti.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.

Riječ Gospodnja.

III. Ljudski je život obilježen nepredvidivošću, stoga treba ozbiljno shvatiti darovano nam vrijeme. Ono što sada živimo gradi naš život u vječnosti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

Riječ Gospodnja

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Današnjom nedjeljom započinjemo novu liturgijsku godinu (A) i ujedno započinjemo i s novim liturgijskim vremenom, došašćem. Kroz vrijeme došašća Crkva nas poziva da obratimo pažnju na trostruki Kristov dolazak. Prvi dolazak koji se već zbio kad je Isus postao čovjekom. Drugi Kristov dolazak koji će se dogoditi na kraju vremena. Te svakodnevni Gospodinov dolazak u Riječi, u Euharistiji, u našim bližnjima. Imajući u vidu ovaj trostruki Kristov dolazak Crkva nas poziva da preispitamo sebe, da se obratimo i da živimo bdijući i iščekujući obećano nam kraljevstvo. Sva liturgija i sva čitanja kroz vrijeme adventa usmjerena su u ova dva aspekta: s jedne strane Kristov dolazak, a s druge strane naše obraćenje i stav iščekivanja. Imajući u vidu dosad rečeno možemo pokušati shvatiti malo bolje današnje evanđelje i ono što nam želi poručiti.

“i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije”

U prvom dijelu evanđelja Isus se spominje potopa za vrijeme Noe. Isus ne stavlja naglasak na sve ono loše što se odgađalo i na grijeh koji je bio prisutan u Noino vrijeme, nego stavlja naglasak na neočekivani dolazak potopa. Ljudi nisu marili za onim što je bilo neophodno za njihovo spasenje, umjesto da su gradili korablju poput Noe, bili su okupirani svakodnevnim djelatnostima i uživali u životu. Isto tako dan Gospodnji dolazi neočekivano. Treba bdjeti i biti spreman.

Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti

U drugom dijelu Isus nam predstavlja svakodnevne poslove onoga vremena i ljude koji ih obavljaju. U dan Gospodnji jedno će se uzeti, a drugo ne. Isus stavlja naglasak da nije bitno koji posao u životu radimo i da naša karijera nije ono po čemu se spašavamo. Ono što je bitno jest da budemo spremni za Isusov dolazak.

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi

U trećem dijelu evanđelja Isus se obraća direktno svojim slušateljima. Isus insistira na stavu bdijenja i iščekivanja. Još jednom govori da se ne zna točno vrijeme njegovog ponovnog dolaska, ali ono što je bitno nije kada će se to dogoditi, ono što je bitno kakav ću ja biti kad se to dogodi. Neočekivani Gospodinov dolazak za nas ne treba biti motiv straha i tjeskobe. Ono što je bitno je bdjeti i biti spremni prihvatiti Gospodina koji dolazi i ne dopustiti da nas svakodnevne obveze i ugode udalje od Njega.

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Isus se utjelovio kako bi nam pokazao da Boga susrećemo u čovjeku, i to onog konkretnog, s kojim živimo, koji nas treba i koga mi trebamo. Živimo ovo darovano nam vrijeme u otvorenosti srca za susret s čovjekom, pripremajući se tako za susret s Bogom.