PRVA KORIZMENA NEDJELJA – ČISTA

  1. MISAO IZ EVANĐELJA DANA
    Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

Nedjelja, 18.2.2024. PRVA KORIZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog daje dugu čovjeku kao simbol Saveza po kojem nikad više neće svijet potopiti. Savez koji vrijedi za sve koji su iskoračili iz arke, i za njihovo potomstvo.

Čitanje Knjige Postanka
Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«
I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«
Riječ Gospodnja.

II. Voda koja je za vrijeme Noe donijela uništenje, istovremeno, onima u arci donosi spasenje. Svima nama danas se daruje spasenje po uskrsnuću Krista.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.
Riječ Gospodnja.

III. Isus odlazi u pustinju gdje ga iskušava đavao, a iz nje se vraća nakon smaknuća Ivana Krstitelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

U pustinji susresti Boga

U vrlo dramatičnoj sceni kušnje uglavnom se zanemaruje tako utješnu rečenicu da su naposljetku došli anđeli i služili Isusu. Bog nikad ne ostavlja čovjeka samog u kušnji. Pustinja je mjesto demona i stoga izaziva strah, ali je isto tako i mjesto susreta s Bogom. Ovdje mi pada na um jedno divno mjesto iz Hošeine knjige gdje Bog svome narodu zamjera što je raskinuo savez ljubavi s njime. On usprkos svemu želi ostati Bog milosti i iznova pridobiti narod kojeg ljubi, i to upravo u postinji. „Stoga ću je, evo, primamiti, odvesti je u pustinju i njenu progovorit srcu“ (Hoš 2,16).
Pustinja je u višestruku pogledu postala mjesto Božjega pojavljivanja. Trebali bismo je u ovih četrdeset dana potražiti budna srca s nadom da ćemo ondje susresti Boga koji nas iznova hoće „primamiti“.

Helmut Krätzl, Ali Bog je drukčiji, O patnji, smrti i uskrsnuću

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Na početku ovog milosnog korizmenog vremena, posvješćujmo si važnost slušanja i molimo Gospodina da nas očuva od gluhoće za njegov glas, za njegovu riječ. Neka nas u tom nastojanju prati njegov blagoslov.