PRESVETO TROJSTVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.

 Nedjelja, 16. 6. 2019. PRESVETO TROJSTVO

ČITANJA: 
Izr 8,22-31; Ps 8,4-9; Rim 5,1-5; Iv 16,12-15

 

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 

I. Božja mudrost jedno je od njegovih prvih djela, pratiteljica njegova stvaranja svijeta i čovjeka i njegova pomoć stvorenju da ostvari plan koji mu je Bog povjerio.

Čitanje Knjige mudrih izrekâ

Ovo govori Mudrost Božja:

»Gospodin me stvori kao počelo svoga djela,

kao najraniji od svojih čina, u pradoba;

oblikovana sam još od vječnosti,

odiskona, prije nastanka zemlje.

Rodih se kad još nije bilo pradubina,

dok nije bilo izvora obilnih voda.

Rodih se prije nego su utemeljene gore,

prije brežuljaka.

Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana,

ni početka zemaljskom prahu;

kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna,

kad je povlačio krug na licu bezdana.

Kad je u visini utvrđivao oblake

i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ;

kad je postavljao moru njegove granice

da mu se vode ne preliju preko obala,

kad je polagao temelje zemlji:

bila sam kraj njega, kao graditeljica,

bila u radosti, iz dana u dan,

igrajući pred njim sve vrijeme;

igrala sam po tlu njegove zemlje,

i moja su radost djeca čovjekova.«

Riječ Gospodnja.

II. Krist, Sin Božji, posrednik je između Boga i ljudskog roda, a Duh Sveti donositelj ljubavi Oca i Sina, koja se razlijeva na čovječanstvo i vodi ga prema vječnosti.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!

Riječ Gospodnja.

III.  Duh Sveti, sveza ljubavi Oca i Sina, onaj je koji nadahnjuje i potiče ljudska srca da prihvate ponudu spasenja koji im Bog nudi.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

 

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 

Prvi Očev dar Sinu jest njegova Slava (Iv 1,14), točnije njegova vjerna ljubav, njegov Duh (Iv 1,32; 17,10) Ta ljubav nije statična, nego dinamična, što znači da je trajna i uzajamna. U tom smislu Otac i Sin su jedno. Ta ljubav prožima Isusov život tijekom kojega on realizira “djela Očeva”. Kako bi bili u mogućnosti shvatiti i tumačiti povijest, vjernici su pozvani biti u zajedništvu s Isusom, prihvaćajući u svom životu njegovu ljubav te primjenjujući je na konkretan način za dobrobit svakog čovjeka. To, u suštini, zapravo i jest Božji plan. Plan kojeg je Isus ostvario pomoću Duha Svetoga u svom životu jer je upravo Duh Sveti onaj koji ga konstantno ujedinjuje s Ocem, te dovodi do izvršenja Njegove volje. Na nama je sada da taj isti Očev plan za čovječanstvo, u zajedništvu s Duhom svetim, poput Isusa, provedemo u vlastitom životu. Neka nam u tome nit vodilja bude rečenica iz Evanđelja po Ivanu: “Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.”
(Iv 13,35)

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Pođimo s ovoga slavlja osnaženi Božjom blizinom i ne zaboravimo da nas je stvorio kao bića zajedništva i odnosa, pozvana da svijet u kojemu živimo činimo boljim, pravednijim i ljepšim. Neka nas prati njegov blagoslov.