PRESVETO TROJSTVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

 Nedjelja, 4. 6. 2023. PRESVETO TROJSTVO

ČITANJA: 

Izl 34,4b-6.8-9; Otpj.pj.: Dn 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Iv 3,16-18

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog se svome narodu ne objavljuje samo kroz veličinu, moć, slavu, nego prije svega kao ljubav, vjernost i milosrđe te se na taj način otkriva kao blizak čovjeku. Vjera u trajnu Božju prisutnost predstavlja temelj odnosa između Boga i čovjeka.

Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«

Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

Riječ Gospodnja.

II. Živeći u međusobnoj slozi, miru i radost, kršćani pokazuju da prepoznaju i prihvaćaju Boga, koji se očituje kao milost, ljubav i zajedništvo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!

Riječ Gospodnja.

III. Bog se kroz povijest spasenja objavljuje kao ljubav, a ta objava svoj vrhunac doseže u daru njegova Sina za spasenje ljudi. Vjera u njega donosi opravdanje i spasenje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

U prvom čitanju Bog otkriva svoje pravo lice. Objavljuje se: “Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću!” Prisjetimo se da u navedenom tekstu stoji zapravo “Jahve” umjesto “Gospodin”.Već samim tim imenom Bog govori da je on Onaj koji jest, Koji je nazočan, blizak i bliz. Zatim naglašava da je milosrdan, bogat ljubavlju. Ako u Starom zavjetu i ima dijelova koji Boga prikazuju “strašnim”, onda je to zacijelo prilagođeno ondašnjem mentalitetu koji se lakše pokoravao autoritetu sile, negoli autoritetu ljubavi. Međutim, Bog je oduvijek Dobrota i Ljubav, i to svoje lice Bog tijekom povijesti spasenja sve više otkriva. Nije li uvijek iznova opraštao svome narodu, uvijek im iznova slao svoje proroke i poučavao ih, makar su se oni toliko često odmetali od njega? Vrhunac te objave nalazimo upravo u današnjem evanđelju. Isus govori: “Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni!”

U svojoj poslanici Ivan to sve sažima i jednostavno veli: “Bog je ljubav”. Danas, na svetkovinu Presvetog Trojstva, htjeli bismo upravo tako gledati našega Boga. Bog nas voli. Silno. Savršeno. Potpuno i apsolutno. Bezuvjetno, trajno, vječno. Za nas predaje svoga Sina. To on čini naravno ne zbog toga što bismo mi bili toga vrijedni ili dostojni. On to čini jednostavno jer nas voli, jer je ljubav.

Bog nikoga ne odbacuje, Bog nikoga ne kažnjava, Bog nikoga ne upropašćuje. Što je onda s našom odgovornošću? Jednostavno. Za nas vrijede sve zapovijedi, sve evanđeoske odredbe. Međutim, mi nismo robovi, nego sinovi i kćeri. Rob se pokorava iz straha, a djeca iz ljubavi i zahvalnosti, svjesni da im roditelj daje upute i zapovijedi za njihovo dobro, da ih upućuje na dobro jer ih ljubi. Zato Ivan jednostavno veli: “Straha u ljubavi nema, jer tko se boji, nije savršen u ljubavi”.

Isus nam je objavio milosrdnog Oca, Boga koji je ljubav, Oca koji nas je stvorio, Sina koji nas je otkupio i Duha Svetog koji nas je posvetio. Tome Bogu, jednom i trojstvenom mi se klanjamo. U njega se uzdamo. Njega ljubimo, jer znamo, na koncu će On, Bog, koji je Ljubav, biti “sve u svemu”.

Dr Zvonko Pažin

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kad god se sjedinimo s Gospodinom u euharistiji, primamo udio u njegovu božanskom životu, ulazimo u zajedništvo s njim. On nam želi trajno ostati blizu, želi prožeti svojom prisutnošću sve trenutke našega života i tako u sve ono što živimo i jesmo unijeti spasenje. Budimo otvoreni tome daru te ga dijelimo sa svima s kojima nas život povezuje.