PRESVETO TROJSTVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

 Nedjelja, 7. 6. 2020. PRESVETO TROJSTVO

 ČITANJA: 

Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Bog se svome narodu ne objavljuje samo kroz veličinu, moć, slavu, nego prije svega kao ljubav, vjernost i milosrđe te se na taj način otkriva kao blizak čovjeku. Vjera u trajnu Božju prisutnost predstavlja temelj odnosa između Boga i čovjeka.

Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«

Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

Riječ Gospodnja.

II. Živeći u međusobnoj slozi, miru i radost, kršćani pokazuju da prepoznaju i prihvaćaju Boga, koji se očituje kao milost, ljubav i zajedništvo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!

Riječ Gospodnja.

III. Bog se kroz povijest spasenja objavljuje kao ljubav, a ta objava svoj vrhunac doseže u daru njegova Sina za spasenje ljudi. Vjera u njega donosi opravdanje i spasenje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

ZAZIV DUHA SVETOGA

Gospodine, Bože moj, Ti svojim Duhom proničeš sve, pa i dubine moga srca. Daruj mi mudrost da Tvoju Riječ mogu primiti u svakodnevnome životu, razum da spoznam Tvoj put, da te uvijek mogu slijediti. Daj mi znanje da uvijek tražim ono što je gore, da ne potratim svoj život tražeći samo ono što je prolazno. Ispuni moj um darom savjeta da pronađem istinu koju ću darivati drugima, ispuni me pobožnošću da Te ljubim, moj Bože, svim svojim srcem i da Ti se klanjam u Duhu i Istini. Amen.

MEDITACIJA

Završetkom uskrsnoga vremena, koje je svoj vrhunac imalo u blagdanu Pedesetnice, liturgija predviđa ove tri Gospodnje svetkovine: Presveto Trojstvo, blagdan Tijelova (Corpus Domini)  te blagdan Presvetoga Srca Isusova. Svaka od tih liturgijskih prigoda ističe određenu perspektivu s koje se obuhvaća cijelo otajstvo kršćanske vjere: na prvome mjestu stvarnost Boga koji je jedan i trojstven, pa sakrament euharistije i božansko-ljudsko središte Kristove osobe. Zapravo je riječ o aspektima jedinstvenoga otajstva spasenja, koji na određeni način sažimaju cijeli put Isusove objave, od utjelovljenja do smrti i uskrsnuća pa sve do uzašašća i dara Duha Svetoga.

Bog je tako ljubio svijet

Ovo je temeljna objava i središte oko kojeg se okreće čitava povijest Stvoriteljeva odnosa s čovjekom. Bog je ljubio. Prošlost koja traje i cvjeta vječnim prezentom, obuhvaća sve stvari i pretvara se u poziv: Ljubi Boga svoga. Tu bismo Radosnu vijest trebali ponavljati pri svakom buđenju, u svakoj nevolji i beznađu. Nismo mi kršćani zato što ljubimo Boga. Kršćani smo jer vjerujemo da Bog ljubi nas. Isus se suočava s misijom koja mu je povjerena od Oca, koja postaje svjedočanstvo te Božje ljubavi prema nama. Neposredno prije nego li Isus slavi posljednju večeru s apostolima, u trinaestom poglavlju Evanđelja po Ivanu, prikazuje se Isusova ljubav prema njegovim učenicima onda, kao i prema nama danas: »Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.« (Iv 13,1) Upravo ova ljubav potvrđuje da je on jedno s Ocem, ljubav koju Isus, samo dva poglavlja kasnije, pretvara u zapovijed: »Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.« (Iv 15,12-14) Stoga se i u Ivanovoj poslanici može vidjeti da za nas kršćane, i zajednice koje mi činimo, nema nikakve druge zapovijedi osim da nam valja »ići putem kojim je on hodio.« (1 Iv 2,6) Samo je onaj koji živi ljubav u svojoj svakodnevici i to pokazuje svojim riječima i djelima uistinu Isusov učenik.

U Evanđelju po Ivanu »svijet« ima vrlo zanimljivo značenje. Najčešće poprima značenje onog dijela ljudi koji se protive Isusu te su vrlo često njegovi protivnici (kao što mi često znamo reći da ne treba slijediti ono što je »svjetovno«, nego, prije svega, Božju volju u svom životu). U tom »svijetu«, protivnom Isusu, dominira đavao, nazvan i »knezom svijeta«. Utjeha koju nudi Evanđelje po Ivanu jest da je Isus jači od toga »svijeta«: »U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!« (Iv 16,33)

Bog nije poslao Sina da bi sudio svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Njemu nisu ni na kraj pameti bilo kakvi kazneni postupci prema nama, nego namjera da se cijeli svijet spasi po njegovu Sinu, iz ljubavi koju on ima prema nama. Samo kada ljubim uistinu mogu biti sretan jer tada se u meni život »udvostručuje«, postajem sretan. Ljubav me obogaćuje Božjom snagom i pomaže mi u nasljeđivanju onoga koji je svoj život dao za mene.

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kad god se sjedinimo s Gospodinom u euharistiji, primamo udio u njegovu božanskom životu, ulazimo u zajedništvo s njim. On nam želi trajno ostati blizu, želi prožeti svojom prisutnošću sve trenutke našega života i tako u sve ono što živimo i jesmo unijeti spasenje. Budimo otvoreni tome daru te ga dijelimo sa svima s kojima nas život povezuje.