PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Poče ih slati.

Nedjelja, 11. 7. 2021. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:

Am 7,12-15; Ps 85,9ab.10-14; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Prorok je čovjek prije svega pozvan od Boga. Proročko poslanje nije izbor samoga proroka, nego posebno Božje izabranje po kojemu je prorok pozvan biti poslušan Božjoj riječi i navijesštati je narodu u svim prilikama.

Čitanje Knjige proroka Amosa

U one dane: Amasja, svećenik betelski, reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.« Amos odgovori Amasji:

»Nisam ja prorok

ni proročki sin,

nego stočar i gajitelj divljih smokava.

Ali Gospodin me uze od stada

i Gospodin mi reče:

’Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!’«

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćani su od Boga izabrani i blagoslovljeni po Kristu. Njegovom smo krvlju otkupljeni i posvećeni Duhom Svetim; u njemu smo dionici svih milosti koje je Bog za nas pripravio.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

Riječ Gospodnja.

III. Isus šalje apostole, dajući im svoju vlast, kako bi po njima djelovao među ljudima. Temeljno obilježje poslanja Isusovih učenika je zajedništvo. Šaljući ih po dvojicu, Isus navještaju vjere želi dati dimenziju autentičnosti koja je vidljiva u bratskoj ljubavi njegovih učenika.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.

I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«

Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

Riječ Gospodnja

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Isus je podijelio svojim apostolima vlast nad zlim duhovima. Oni će ih izgoniti i tako će ljude oslobađati od njihova utjecaja. Isus svojim spasiteljskim djelovanjem ide do korijena ljudskog bića. Dobro pozna sve opasnosti koje čovjeku prijete, a isto tako i dubine ljudskog straha i nemoći pred tim opasnostima. Toliko toga vreba na čovjeka i njegov život s Bogom.

To je najprije slabost pale ljudske naravi koja se očituje u sebičnosti, zavisti, gluposti i drugim negativnim osjećajima i stavovima. Nadalje, čovjek se nalazi u ovom svijetu koji se često protivi Bogu; u svijetu nemira i rata, mržnje i osvete. To je svijet koji želi živjeti po svojim zahtjevima i stvarati sebi zakone kako njemu odgovara. On hoće zarobiti svakoga čovjeka, da mu nitko od ljudi ne bi svojim istinitim i poštenim životom bio izazov nemira savjesti. Zato svijet ne trpi one koji ne misle kao drugi, koji se ne vladaju kao što se drugi vladaju.

U borbi protiv Zloga ništa nam posebno ne treba: ni novac, ni štap, ni ljudska sila. Treba nam samo Gospodnja prisutnost, milost. To je snaga koja pobjeđuje zloću svijeta, koja oslobađa čovjeka od utjecaja Zloga.

I danas Crkva nastavlja istu službu koju je Isus prenio na apostole. I danas službenici Crkve djelotvorno izgone zle duhove i oslobađaju čovjeka u njegovoj nutrini od svih utjecaja zla. I danas se događaju čudesni znakovi ozdravljenja i mnogi bolesnici mogu iz svojeg iskustva posvjedočiti da je Isus među nama živ i prisutan.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Osnaženi i preobraženi susretom s Gospodinom krenimo na putove života, svjesni da naše poslanje dolazi od njega i da je stoga svaka naša zabrinutost suvišna. Ako s njim surađujemo u njegovim planovima, Bog će providjeti i sve što nam je potrebno da bismo ih ostvarili. Ako imamo vlastite planove koji su daleko od njegove volje, za nas može biti spasonosno ako ih ne ostvarimo.