PETA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ja sam put i istina i život.

Nedjelja, 7. 5. 2023. PETA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Dj 6, 1-7; Ps 33, 1-2.4-5.18-19; 1 Pt 2, 4-9; Iv 14, 1-12

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Novozavjetni pisac Djela apostolskih prepričava nam oduševljenje naroda za Božju riječ i uspostavljanje novih službi.
Čitanje Djela apostolskih
U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.
Riječ Gospodnja.

II. Apostol Petar u svojoj Prvoj poslanici poziva ljude da pristupe Gospodinu, jer već su izabrani, samo to trebaju prihvatiti.
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Pristupite Gospodinu, kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.
Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Ivan prenosi učenicima Isusovo tumačenje o jedinstvu njega i Oca u koje trebamo vjerovati jer jedino tako možemo nasljedovati Isusa.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE
Krist kaže – „Ja sam Put i Istina i Život.” (Ivan 14,6)
Mi možemo poslušati glas svijeta i možemo povjerovati sirenskom zovu novca, moći i slave i možemo krenuti dobro utabanim putem, putem koji je popločan „najboljim namjerama” ili možemo potražiti onoga koji će nam pomoći, koji će nas uhvatiti za ruku, kako bismo, odabravši njegov put – krenuli u miru dalje, do Istine i do Života.
Da, na životnim raskrižjima nama treba hrabrost ali nama prije svega treba vjera – „Misli na Njega na svim svojim putovima i On će ispraviti tvoje staze.” (Mudre izreke 3,6)
Nama je ići dalje, do Istine i Života, a što dalje od različitih iluzija i fatamorgana, koje nam nudi ovaj svijet, u ovoj duševnoj pustinji, i koje se uvijek na kraju pokažu pogubne za sudbinu naše duše.
Ali mi smo zbunjeni, uznemireno je srce naše, baš kao i kod učenika. Da, Isus nam tvrdi da je on Put, da je on jedna i jedina, apsolutna Istina i da upoznavši njega upoznajemo i Oca, ali mi bismo nešto konkretno, nešto puno opipljivije.
Ljudska narav je takva. Mi nikad nismo zadovoljni, ali vjera nam nije od Boga darovana kako bi se zadovoljila naša znatiželja. Vjera je dana kako bismo bili spremni za put, kako bismo imali sve potrebno za putovanje do Oca.
Zato ne tražimo drugog puta do li Krista. Ni kao pojedinci, ni kao narod, ni kao čovječanstvo. Sve ostale staze koje nam ovaj svijet, tako velikodušno nudi, vode u krivom pravcu. Vode u konačnu propast.
Pouzdajmo se na tom putu samo u Kristovu istinu, jer njegova se istina ne koleba. Ona nije promjenjiva. Kristova istina ostaje uvijek ista, jer “Isus Krist je isti jučer i danas i uvijeke.” (Hebrejima 13,8)
Krist nas vodi Ocu. Vodi nas u Život vječni. Kristova istina nam obasjava put i zato možemo biti bez straha da ćemo skrenuti s puta.
“Pošalji svoju svjetlost i vjernost! Nek me vode i dovedu na tvoju svetu goru, u tvoje šatore!” (Psalam 43,3)

Ivica Ursić (Izvor: www.ivicaursic.com)

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI
Nadahnuti današnjom Božjom riječju i nahranjeni nebeskom hranom, ustrajmo u svakodnevnom svjedočenju Krista i pomaganju povratka ljudi k Bogu, vjeri i Crkvi.