PETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Vi ste svjetlost svijeta.

Nedjelja, 6. 2. 2023. PETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Iz 58, 7-10; Ps 112, 4-8a.9; 1Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Vršenjem djela milosrđa čovjek ostvaruje pravednost pred Bogom. Ona je poput svjetlosti u tami te pokriva njegove grijehe.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin: »Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’ Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.«
Riječ je Gospodnja.

II. Apostoli ne temelje svoje svjedočanstvo na vlastitoj snazi ili mudrosti, nego na vodstvu Duha Svetoga, kojemu kao navjestitelj služi, kako se vjera zajednice ne bi temeljila na ljudskim sposobnostima, nego na Božjim djelima.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj.
Riječ je Gospodnja.

III. Kristovi učenici pozvani su biti prisutni u svijetu na nenametljiv, ali djelotvoran način. U tome je njihova nezamjenjiva uloga i poslanje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Kao i svojim učenicima prije 2000 godina u govoru na gori, Isus i nama danas kaže da smo sol zemlje. Ne kaže da trebamo biti sol, već da već jesmo sol. Samo je pitanje kakva smo sol, jer sol služi za mnoge svrhe. Sol daje okus jelu. Kao kršćani mi bismo vlastitim primjerom trebali dati okus svijetu, dati okus življenja, pokazivati smisao življenja. No isto tako možemo biti sol koja je izgubila okus, bljutava sol, sol za koju bi mala djeca rekla: “Fuj, bljak… Ja to neću jesti!”.
Isus za nas kaže i da smo svjetlost svijeta. Nije da trebamo biti svjetlost svijeta, nego već jesmo svjetlost svijeta. Ne pali se uzalud svijeća na krštenju. Krštenjem mi postajemo svjetlost svijeta, no na nama je što ćemo s tim svjetlom. Možemo sakriti to svjetlo pod posudu ili svijetliti kao grad na gori. Možemo se zaustaviti na tome što smo kršteni, odgojeni u katoličkoj obitelji i znamo vjerovanje napamet ili pak raditi na našem duhovnom životu kako bi naše svjetlo postajalo sve jače i jače. Možemo, u prisustvu drugih, skrivati naše kršćanstvo pod posudu ljudskog obzira ili pak ne bojati se svijetliti i svjedočiti.
»Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«
Mi smo svjetlo, ali nismo si sami dali to svjetlo. Netko nas je morao upaliti. Mi smo kao mjesec. Mjesec svijetli, ali ne vlastitim svjetlom, nego svijetli zbog toga što dopušta suncu da ga obasjava. Mi možemo biti mjesec jedino ako dopuštamo da nas sunce (Bog) svakodnevno obasjava i puni svojim svjetlom. Možemo biti mjesec koji onima koji su u tami i bez smisla života svjedoči Sunce.

MOLITVA
Dragi Bože! Hvala ti što sam kršćanin. Hvala ti što sam toliko bitan da kažeš za mene da sam sol zemlje i svjetlost svijeta. Oprosti što sam ponekad bio „bljutav“ i što sam se „skrivao pod posudu“. Želim ti dopustiti da obasjavaš moj svakodnevni život Svojim svjetlom, kako bi bio znak tvoje ljubavi u mojoj obitelji, župi, gradu, domovini i svijetu!

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI
Onaj tko istinski želi živjeti svoju vjeru, neće uvijek biti prihvaćen, niti će ga svi shvaćati. Tko ne poznaje Boga, ne može razumjeti one koji vjeruju. Ipak, djela ljubavi i dobrote razumljiva su svakom čovjeku, ako ih samo želi prihvatiti. Neka to bude naš govor vjere.