PETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

 Nedjelja, 6.2.2022. PETA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7c-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I-. U pozivu proroka Izaije očituje se ljudska slabost i nedostojnost pred Božjom svetošću. Pa ipak to nije zapreka Bogu koji ga čisti od grijeha, poziva ga za proroka i povjerava mu svoje poslanje.

Čitanje Knjige proroka Izaije

One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi i klicahu jedan drugome:

»Svet! Svet! Svet! Gospodin nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!«

Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom.

Rekoh:

»Jao meni, propadoh

jer čovjek sam nečistih usana.

U narodu nečistih usana prebivam,

a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!«

Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče:

»Evo, usne je tvoje dotaklo,

krivica ti je skinuta

i grijeh oprošten.«

Tada čuh glas Gospodnji: »Koga da pošaljem? I tko će nam poći?« Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!«

Riječ Gospodnja.

II.  Apostol Pavao ispovijeda vjeru u Kristovu smrt i uskrsnuće. Predaje vjeru kako ju je i sam primio. To je ista ona vjera koju su primili i svi drugi svjedoci. Vjera se prenosi predajom i prima se.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste. Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni. Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju. Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni – ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete. Riječ Gospodnja.

III. Pozivajući ribare da na njegovu riječ bace mreže, Isus ih poziva na novu zadaću – od sada će loviti ljude – a sve u povjerenju u njegovu riječ. Tako ih uvodi u novo razumijevanje sebe i novi odnos prema životu. Od sada će ostaviti sve svoje sigurnosti kako bi ga slijedili.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.

Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.

Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.

Riječ je Gospodnja

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Evanđelje današnje nedjelje sadrži mnoštvo znakova. Lađa ima svoje preneseno značenje. To je mjesto spasenja, zajednica Kristovih vjernika, Crkva. Tko je u toj lađi, siguran je za svoje spasenje. Lađa je od drveta, a drvo je uvijek znak križa Kristova. Prema evanđelju ove nedjelje lađa se napunila mnoštvom riba, tako da je trebalo tražiti pomoć. To je mnoštvo onih koji otkrivaju Isusa kao jedinog spasitelja svijeta. Petar ne može sam izgurati lađu do kopna. Potrebna mu  je pomoć druge lađe, drugih.

„Izvezi na pučinu!“ – glasi Isusova zapovijed – „i baci te mreže za lov!“ Duhovno tumačenje ove zapovijedi upozorava da se čovjek treba odmaknuti od plićaka. Sve je to poziv na istinitiji i dublji duhovni život. To je poziv svakome od nas da ne zaboravimo na potrebu za smirenošću, uranjanjem u sebe, za prepoznavanje samoga sebe. Tek u vlastitim dubinama možemo otkriti svjetlo Božje prisutnosti i istine o samome sebi. Isus zove apostole, zove i nas, da pronađemo vremena da bismo mogli u smirenosti, sabranoj molitvi, susresti njega. Oni su, u poslušnosti toj Isusovoj riječi otkrili njegovu čudesnu moć i da se njihova slabost može osloniti na Isusovu jakost i ljubav.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kod Boga nema zapreka, osim nepovjerenja u njega i njegovu riječ. Ako osjećamo da nas još nešto sputava da bismo mu služili, Gospodin nas od svega toga može osloboditi. Za to je potrebno imati hrabrosti napustiti svoje planove, odreći se svoje sebične volje, pa čak i vlastitih slika o sebi. No to je jedini put koji sigurno vodi prema ostvarenju i punini života.