PETA KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod.

Nedjelja, 17. 3. 2024. PETA KORIZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Novi savez biva navješten Izabranom narodu. To je Savez po kojem svatko ima prilike prepoznati Bogu.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
»Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – govori Gospodin: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ’Spoznajte Gospodina!’ jer svi će me poznavati, i malo i veliko – govori Gospodin – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«
Riječ Gospodnja.

II. Isusova molitva da bude izbavljen od smrti bi uslišana, a sama smrt svladana. Po tome on postaje posrednik spasenja za sve koji su mu poslušni.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo: Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bī uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.
Riječ Gospodnja.

III. Isus ukazuje na smrt kojom ima umrijeti, a uz to najavljuje novo razdoblje. Sam Otac se ponovno objavljuje pred ljudima da proslavi svoga Sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«
Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.«
To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Govor križa je drugačiji od naše logike, od naših planova. Križ govori logikom pšeničnog zrna koje mora umrijeti da bi dalo urod. Život se zadobiva – razdajući ga i gubeći. Tek tako život ima priliku za ishod u kojem je moguć obilan urod. Tako će i Isus privući svojim križem: “A ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.” (Iv 12,32).

Pozvani smo na život s Isusom po istoj logici sebedarja. Sebičnošću nije moguće služiti životu. Dok smo puni sebičnog straha i zabrinutosti za sebe, nismo sposobni biti u službi ljubavi i životu. Zatvoreni u svoje interese, brinemo se da ne izgubimo štogod od svoga novca, od svoga odmora, od svojih talenata, od svoga ništa…

A oko Isusa ljudi su se tiskali jer je bio pun ljubavi. Ipak, najviše će privući k sebi onda kada više neće moći, prikovan za križ, učiniti ni jedan pomak. Nije li to poruka ohrabrenja za sve nas koji mislimo da nismo korisni? I u takvoj prikovanosti – moguće je ljubiti i služiti životu!

Gospodine Isuse Kriste! Ti nas, prikovan na križu i uzdignut sa zemlje, tome nauči!

Dario Miletić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Isus je došao na svijet da spasi svijet. Savladao je smrt i otvorio vrata Kraljevstva za sve koji vjeruju u njega. On je sam time postao novi savez, a mi članovi tog saveza. Navijestimo svima taj savez, kako bi svatko bio potaknut živjeti novim životom.