PEDESETNICA – DUHOVI

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Duh sveti poučavat će vas o svemu.

 Nedjelja, 5.6.2022. PEDESETNICA – DUHOVI

ČITANJA:
Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34; Rim 8,8-17; Iv 14,15-16.23b-26

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Na blagdan Pedesetnice, na koji su Židovi slavili sklapanje Saveza s Bogom u Sinajskoj pustinji, Kristovi učenici primaju Duha Svetoga. Znak je to novoga saveza između Boga i ljudi, njegove trajne prisutnosti u njegovom novom narodu – Crkvi.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

II. Kršćani su pozvani otvoriti se Božjem Duhu kako bi po njemu živjeli te kako bi Duh oblikovao i njihovu tjelesnost, koju obilježava smrt zbog grijeha, ali koju Duh Sveti oživljuje onom istom snagom kojom je Krist uskrišen od mrtvih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

Riječ Gospodnja.

III.  Čak ni u trenutku svog odlaska o ove zemlje, Isus ne uskraćuje učenicima svoju prisutnost, nego im obećava Branitelja – Duha Svetoga, koji će činiti živom i djelotvornom njegovu riječ te ih uvoditi u istinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Danas, na Duhove, sjetimo se što Duh Božji čini s nama. Čisti nas od naših grijeha. Poziva nas na rat i borbu protiv svih zlih sklonosti, protiv svakoga grijeha. Gospodin nam u svome Duhu daje novo srce i nov duh. Gospodin nas preobražava u prave, bogolike, kristolike ljude, prema onome: „Evo, sve činim novo!“ I onda u nas ulijeva svoga Duha koji je onaj duboki mir. Da ne bismo to krivo ili površno shvatili: ima i bit će u meni i nesigurnosti i nesavršenosti, bit će u meni i boli i žalosti. Neće mi nedostajati ni križeva ni trnovih kruna. Imat ću i ja trenutaka tjeskobe i krvavog znoja, ali u isto vrijeme znam: darom Duha koji prebiva u Božjim sinovima i kćerima, duboko u mom srcu prebiva Kristov mir, mir koji dolazi od njegova Duha.

I taj mir nam nitko neće moći uzeti od nas. Jer, znamo, u nama je Božja milost i Božji mir. I to se događa u nama snagom Kristove smrti i uskrsnuća, snagom njegova Duha. Mi smo Božji. Po Kristovu Duhu Bog boravi u nama i mi u Bogu. Tko nam što može? Pored svih nedaća i nevolja, pa i pored svih naših nesavršenosti znademo, vjerujemo i osjetimo: Kristov mir je u nama, tako da onda i mi možemo s psalmistom reći: „S Bogom svojim preskačem zidine!“

To je poruka za naše vrijeme. Isus ne daje isprazna obećanja. Ne govori da će nam biti lako i lagodno, ali jedno sa sigurnošću obećava i daje: svoga Duha, svoj mir, svoju milost, svoju snagu i sigurnost da je s nama „u sve dane do svršetka svijeta“.

dr. sc. Zvonko Pažin, Meditacija uz Duhove (C)

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Zahvalni Bogu za dar njegove prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga u našim životima, pođimo tamo gdje nas on zove i treba, kako bismo ostvarili svoje poslanje. Ostanimo u Božjoj ljubavi i čuvajmo njegove zapovijedi, kako bismo imali život.