PEDESETNICA – DUHOVI

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Duh istine upućivat će vas u svu istinu.

Nedjelja, 23. 05. 2021. – PEDESETNICA. DUHOVI

ČITANJA:

Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Na dan Pedesetnice okupljena zajednica prima Duha Svetoga. Dar Duha na poseban se način očituje u daru govora po kojemu svatko može razumjeti veličanstvena Božja djela. Snagom Duha Svetoga Crkva je poslana i osposobljena nositi Radosnu vijest svim narodima na zemlji.

  Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćani su pozvani živjeti po Duhu te dopustiti da Duh oblikuje i njihova tijela. Život po tijelu bez Duha Božjega rađa lošim djelima, a život po Duhu rađa plodovima Duha, koji oblikuju čitavog čovjeka na sliku Božju.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

Riječ Gospodnja.

III. Prvi dar uskrslog Krista njegovim učenicima je mir. To je mir koji raspršuje njihove strahove, ulijeva radost u njihova srca te ih čini spremnima prihvatiti poslanje koje im Isus povjerava.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.”

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Primili smo prvine Duha. Bog je u naše biće udahnuo besmrtnu dušu. To je prvi doticaj Božje ljubavi. Po krštenju Bog je svojim duhom u svakoga od nas udahnuo svoju milost, neizrecivi sakramentalni znak svoje osobne očinske ljubavi. Postadosmo djeca Božja. Pečatom Duha Božjega darovana nam je ljubav kao neuništivi dar njegove vjernosti i nježnosti. Sakrament krizme, u kojem se taj pečat podjeljuje, ulazi u redovitu kršćansku inicijaciju. Bez sakramenta svete potvrde nismo potpuni kršćani. Njegovo primanje je čin naše kršćanske zrelosti, našeg svjesnog opredjeljenja za Boga i za život po Duhu. To je sakrament duhovskih darova kojima nam Bog iskazuje neizrecivo povjerenje: daje nam svoje darove da po nama drugim ljudima oko nas otkriva i dalje razdaje svoju ljubav. Duhom prožeti svjedočimo Božju ljubav u prijateljstvu i u susretima, u bračnoj vjernosti i ljubavi, u odgoju djece i požrtvovnosti roditeljstva, u služenju drugima bez sebičnih nakana. Po sakramentu svete potvrde na te darove imamo pravo. Danas je dan kada ih možemo od Boga tražiti i očekivati.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kad Bog daje svoje darove, on nam ih nikad ne daje samo za nas. Uvijek su ti darovi za druge. Bog nam daje darove i šalje nas. Ali nikada ne idemo sami u svijet. U njegovom nas poslanju uvijek prati snaga Duha Svetoga. Zahvalimo mu i na njegovim darovima i na poslanju i na životu koji je njegov najveći dar.