OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dijete je raslo puno mudrosti.

Nedjelja, 27. 12. 2020. SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

ČITANJA:

Post 15, 1-6; 21,1-3 Ps 105, 1-9; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Bog ispunjava Abrahamovu čežnju te mu u starosti obećaje potomstvo, veliko poput zvijezda na nebu. Abraham prihvaća Božje obećanje u vjeri te mu žena Sara rađa sina Izaka koji će postati njegovim baštinikom.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju:

“Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!”

Abram odgovori: “Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva – nastavi Abram – jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik.” Ali mu Jahve opet uputi riječ: “Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak.” Izvede ga van i reče: “Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.” A onda doda: “Toliko će biti tvoje potomstvo.” Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.

Jahve se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti – u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.

Riječ Gospodnja.

II Primjer Abrahama i Sare, koji su vjerovali Božjim obećanjima, prikazuje vjeru kao pouzdanje u Božju vjernost, koji ispunjava svoja obećanja i daje svoj blagoslov usprkos svim našim ljudskim ograničenjima i zaprekama. 

 Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo:

Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Riječ Gospodnja.

 III. Isus je prema Zakonu Gospodnjem, prikazan Gospodinu u jeruzalemskom hramu. Njegovo je odrastanje u nazaretskoj obitelji prožeto Božjom snagom, mudrošću i milošću.

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem.

Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

 RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Bog je stvorio čovjeka na sliku i priliku svoje sreće. On želi da svi ljudi budu sretni. Htio je da svatko ima oca i majku, da nitko ne bude bez tjelesnog i duhovnog, moralnog oslonca u životu. Tako je Bog htio. Međutim, nije svatko sposoban i zreo pružiti i biti takav oslonac. Zato ima toliko trpljenja. I zato nam treba Božja pomoć. Nije svaki muškarac odgojen i dovoljno zreo da bude otac, nije svaka žena sposobna i dovoljno velikodušna da bude majka; nije svatko drag kao dijete. Na žalost, često su ljudi jedni drugima teret ili se još češće tako osjećaju, i bolno to jedni drugima daju do znanja. Događa se čak da se ljudi međusobno proklinju i mrze, ogovaraju i progone. Mnogo puta je ubitačno živjeti unutar biološke obitelji u kojoj nema ljubavi i radosti. Naravno, nitko ne može biti sudac nad brodolomom nekoga ljudskog zajedništva jer je teško ući u nečiju dramu i nemoguće sve proniknuti. To samo Bog zna. Na nama je da se međusobno podržavamo i hrabrimo.

Duboki i temeljni zakon Evanđelja jest da bračno zajedništvo neraskidivo počiva na pouzdanju da je u Božjoj pomoći moguće prebroditi sve poteškoće, da je moguće oproštenjem ostvariti novo ozračje mira i pomirenja,  da je moguće sačuvati zajedništvo i ondje gdje ljudi misle da je sve propalo. To je nada Crkve, nada što je ona crpi iz vjere u Isusa. Bog može vratiti svim obiteljima mir! On može vratiti svim obiteljskim zajednicama otvorenost za ljubav i darivanje, može svim ljudima podariti milost obnovljene ljubavi. Bog može vratiti vjeru u pobjedu ljubavi ondje gdje je ta ljubav došla u pitanje. Želimo uz ovaj blagdan Svete Obitelji moliti Gospodina da vrati snagu onima koji su na rubu svojih ljudskih sila i u opasnosti da popuste pred silama zla, razdora i mržnje. Tako mnogo Božje snage treba da se ženama i muževima vrati prva ljubav, djeci povjerenje i mir. Bilo bi divno kad se više nitko nikoga ne bi bojao, kad bi se svatko svakome radovao! Kad smo jedno s Isusom onda smo i jedno međusobno. Isus želi u ove božićne dane pohoditi svako srce, svaku obitelj.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Bog nas je stvorio da bismo jedni drugima bili dar. To se na poseban način očituje u obiteljskom životu. Ali u svim drugim našim odnosima pozvani smo na tu darovanost života drugima. Svaki čovjek koji je ispunjen Božjom ljubavlju shvaća da je na ovom svijetu uglavnom iz jednog razloga: da bi bio dar. Neka ta svijest prožme sve ono što jesmo.