NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA – USKRS

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Nedjelja, 4. 4. 2021. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

ČITANJA:

Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 ; Iv 20,1-9

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Naviještajući Radosnu vijest Petar se poziva na Isusova djela već poznata slušateljima te im daje spasenjsko značenje polazeći od događaja Isusove smrti i uskrsnuća, čemu su apostoli svjedoci. Oni su pozvani naviještati Krista kao ispunjenje proročkih obećanja, te pozivati na obraćenje.

 Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

II.  Stvarni život kršćanina je u Kristu, skriven ovom svijetu. Kršćanin živi iz uskrsnuća i ono je njegov krajnji cilj, stoga ne navezuje svoj život na prolazno, nego teži za Kristovom slavom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

III. Ono što na uskrsno jutro posebno progovara je prazan grob. Nitko od Isusovih učenika nije bio svjedokom uskrsnuća, ono se zbilo skriveno ljudskom pogledu, no iskustva praznine groba učenicima otvara srca za nadu te ih pripravlja za susret s Uskrslim.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 

Danas je Uskrs. To je i molitva Crkve. Ona želi da Isus i danas uskrsne u njoj i zablista svojim punim sjajem te zaživi novim životom u svim ljudima ovoga svijeta. Crkvi uvijek iznova treba životvorna snaga Kristova uskrsnuća da svjedoči ljudima svih vremena o miru i ljubavi. Potreban joj je uvijek životvorni Duh za sve njezine udove, da ih ona ista ljubav, koja izvire iz Kristova srca, neprestano sabire. U razjedinjenom svijetu Crkva je pozvana da ljudima svjedoči da je moguće živjeti u miru, u svijetu mržnje i rata Crkva je pozvana svjedočiti opraštanju i pomirenju. To može samo vjerom u Krista uskrsloga i snagom njegova životvornog Duha.

Uskrsnuće Gospodnje i njegova snaga potrebna je srcima svih koji više ne vjeruju u smisao i snagu prijateljstva i stvarnost dobrote. Potrebna je svima koji misle da je praštanje slabost i da mogu sebi osigurati život nasiljem i ratom. Upravo danas nam je na osobit način potrebna snaga Krista uskrsnuloga, snaga koja prkosi svakom zlu i svim zlim silama. Molimo da Gospodin uskrsne u onima koji su dopustili da ih obuzme mržnja. Molimo ga da uskrsne i u nama svaki puta kad dopustimo da klica zla, mržnje i osvete dotakne prostore naše duše.

Danas je Uskrs. To je i naš blagdan. Mi smo Isusovi učenici. Neka uskrsne Isus u nama, svojim učenicima. Koliko puta smo se i mi nadali, koliko puta smo i mi iščekivali ono što nam nije moglo biti dano, a kada su nam potonule sve lađe, koliko puta smo se željeli vratiti na staro! Neka uskrsli Gospodin ukloni u nama sve staro, neka nam podari novu nadu, novu snagu da slijedimo njega, da ga shvatimo u tajni njegova vazmenog otajstva, u tajni njegove smrti i uskrsnuća.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Uskrsno jutro bilo je puno pitanja, nesigurnosti, uznemirenosti, traženja. No to je put vjere svakoga od nas. Uskrs je put dinamike jer se tiče života i želi nas pokrenuti na život. A život se događa onda kada ga živimo. Živjeti iz uskrsnuća ne znači nemati više nikakva trpljenja, nego sve vidjeti preobraženo, prožeto smislom. otvorimo se životu, onakvom kakav jest, darujmo radost koju smo primili i ne bojmo se biti svjedoci uskrsnuća.