Nedjelja, 28. 4. 2019. DRUGA VAZMENA NEDJELJA – BIJELA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«

 Nedjelja, 28. 4. 2019. DRUGA VAZMENA NEDJELJA – BIJELA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

ČITANJA:
Dj 5,12-16; Ps 118,2-4.22-27a; Otk 1,9-11a.12-13.17-19; Iv 20,19-31

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Uskrsli Gospodin po svojim apostolima nastavlja činiti svoja djela. Znamenja i čudesa koja se događaju po njihovim rukama, bude vjeru u narodu te tako mlada kršćanska zajednica sve više raste.

 

Čitanje Djela apostolskih

Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u trijemu Salomonovu. Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali.

Riječ Gospodnja.

II.  Apostolima je povjereno biti Kristovim svjedocima na različite načine. Poslanje Ivana apostola prije svega je biti službenikom Božje riječi. On je pozvan zapisati viđenja u kojima mu se Gospodin objavljuje te širiti tu objavu u Crkvi Božjoj.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva Isusova. Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje. Govoraše: »Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama.« Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe smrti, i podzemlja. Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.«

Riječ Gospodnja.

III.  Uskrsli Gospodin dolazi među okupljene učenike, utvrđujući tako njihovu vjeru. Čini ih dionicima svoga vlastitog poslanja, darujući im Duha Svetoga i vlast otpuštanja grijeha. Toma apostol, koji je dio zajednice, želi biti i dionikom susreta s Gospodinom. Stoga se Uskrsli ponovo ukazuje u njegovoj prisutnosti i tako ga čini dionikom iste vjere.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Druga uskrsna nedjelja zaista je bogata. Ovo je nedjelja kojom završava Uskrsna osmina: dan kada su novi kršćani, kršteni u svetoj noći velike subote, dolazili u crkvu u bijeloj haljini i upravo tada je počinjalo svjedočanstvo njihovog života, svjedočanstvo konkretne vjere kao one koju je tražio sveti Toma.
Također, druga uskrsna nedjelja je i nedjelja Božjeg milosrđa jer slaviti Uskrs Isusa Krista znači u isto vrijeme slaviti Božje milosrđe prema nama koji smo bili zarobljeni u grijehu, koji smo iskusili razočaranja i pogreške. Donosi nam povjerenje, nadu, mir. Bog pokazuje svoju ljubav koja je tako velika, tako duboka prema nama da ne može nestati, ne može razočarati već dolazi do nas kada smo i iza zatvorenih vrata. Dolazi do nas koji, kao i sveti Toma, imamo sumnje u vjeri. Prvim Evanđeljem daje nam se svjedočanstvo i ohrabrenje Isusovog milosrđa i blizine čovjeku.

Učenici su u strahu jer je Isusovom smrću palo u vodu sve u što su vjerovali. To pokazuje i atmosfera koja vlada prostorijom u kojoj su bili apostoli: strah, zatvorena vrata, večer i mrak. Isus dolazi baš u tom trenutku. On koji je svjetlost koja pobjeđuje mrak, dolazi u tamu i strah apostola i govori: „Mir vama“!
Upravo ovdje Bog pokazuje svoje milosrđe; ulazi u naš život koji je često ovijen maglom, strahom koji dovodi do toga da zatvorimo vrata, da se zatvorimo u sami sebe i drhtimo od onoga što se dogodilo, što se događa i što nas još čeka! I upravo tu dolazi Uskrsli i donosi nešto sasvim novo, donosi svjetlo i mir! Sve se mijenja! Strah je stavljen sa strane, noć više nije važna, a zatvorena srca se otvaraju: stigao je Gospodin, a učenici se obradovaše! Stvara se neka vrsta entuzijazma, ali Isus još jednom ponavlja: „Mir vama!“.

Na svakoj Misi čujemo te riječi: „Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem“. I mi kao i apostoli imamo toliku potrebu za mirom! Osjećamo kao i oni toliku nostalgiju, a ponekad nismo ni svjesni da možemo pronaći svoj mir samo u Bogu koju nas je stvorio! Uskrs donosi mir pobjedom nad najvećim čovjekovim strahom, nad smrću, nad besmislom, nad grijehom! I ne samo to!
Moramo biti oprezni jer mir nikako ne znači pasivnost, već baš suprotno: Isusovo uskrsnuće čini sve novim! Mir koji nam Bog daruje usko je povezan s poslanjem: „Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas!“ Ne radi se o daru koji moramo sebično držati za sebe, već o daru koji je plod dara Duha Svetoga koji nas osposobljava da ono što smo doživjeli nosimo drugima, da svjedočimo životom svoju vjeru, da otvorimo svoja vrata i izađemo iz mraka!

 Lectio Divina s Don Boscom

 

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nam je povjerio poslanje biti u ovom svijetu njegovim svjedocima. To ćemo moći ako naša vjera bude izgrađena i dovoljno čvrsta. Nastojimo stoga produbljivati vjeru čestim susretima s Gospodinom, kako bismo kroz njih rasli kao ljudi vjere. Samo zrela vjera daje autentičnost našem djelovanju.