KRŠTENJE GOSPODINOVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus ugleda Duha Božjega gdje silazi na nj

 Nedjelja, 12. 1. 2020. KRŠTENJE GOSPODINOVO

 ČITANJA: 

Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10, 34-38; Mt 3, 13-17

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 

I. Sluga Božji, koji će doći na zemlju, kako bi uspostavio pravdu, poseban je Božji izabranik. On se razlikuje od zemaljskih vladara jer vlada skrovito i u blagosti, ali donosi svijetu spasenje, uspostavljajući na zemlji Božju pravdu.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:

»Evo sluge mojega koga podupirem,

mog izabranika, miljenika duše moje.

Na njega sam svoga duha izlio,

on će donijeti pravo narodima.

Vikati neće, neće bučiti,

glas mu se neće čuti po trgovima.

Trske napuknute prelomiti neće,

stijenja što tinja neće ugasiti.

Po istini on će donijeti pravo,

neće sustati niti smalaksati

dok na zemlji ne uspostavi pravo.

Otoci žude za naukom njegovim.

Ja, Gospodine, u pravdi te pozvah,

čvrsto za ruku te uzeh;

oblikovah te i postavih

za savez narodu i svjetlost pucima,

da otvoriš oči slijepima,

da izvedeš sužnja iz zatovora,

iz tamnice one što žive u tami.«

Riječ Gospodnja.

II.  Bog ne gleda pripadnost narodu, nego pravednost i bogobojaznost. Božju objavu, koja je bila upućena najprije izabranom narodu, Isus je svojim dolaskom proširio na sve ljude čineći dobro svakom čovjeku to je pokazivao i svojim djelima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao.«

Riječ Gospodnja.

III. Otvoreno nebo u trenutku Isusova krštenja na Jordanu znak je Božjeg dolaska u svijet. Isus je došao da bi do kraja i u svemu ispunio Očevu volju. Zato ga Otac očituje svojim ljubljenim sinom.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti.

Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Svojim dolaskom na rijeku Jordan, Isus pokazuje odobravanje Ivanova djela, a prihvaćanjem njegova krštenja vodom, ujedinjuje se sa iščekivanjem njegova naroda. Tim činom očituje da logika utjelovljenja nije čovjek koji ide Bogu, već Bog koji dolazi čovjeku i koji je spreman sve dati za njegovo otkupljenje.

Pokušaj Ivana Krstitelja u zaustavljanju Isusova krštenja znak je njegova prepoznavanja razlike između njih dvojice, njegova shvaćanja o nečemu novom što Isus donosi sa sobom. I sam je posvjedočio za njega »Onaj koji za mnom dolazi, jači je od mene.(…) On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem« (Mt 3,11). Isusov je stav, s druge strane, podvrgnuti se Očevoj volji i njegovu planu spasenja »da tako ispunimo svu pravednost«. Cijeli život Ivana Krstitelja i Isusa, najsitniji detalji (obitelji iz kojih dolaze, mjesto podrijetla, način na koji su začeti, godine njihovih roditelja), ukazuju na prijelaz iz staroga na nešto novo.

U svim Evanđeljima, nakon prepoznavanja njegove Božanstvenosti, netom nakon njegova rođenja (pastiri, mudraci, Elizabeta, anđeli, Šimun i Ana), Isusov identitet kao Sina Božjega ponovno se potvrđuje u trenutku njegova krštenja, ovoga puta, od strane samoga Oca i Duga Svetoga prisutnoga u obliku goluba. Isus je Sin Božji, ali je ujedno i novi Adam, početak i predstavnik novoga čovječanstva pomirenoga s Bogom. Nebesa se ponovno otvaraju nakon što su toliko vremena, zbog grijeha, bila zatvorena. Isus je Očev ljubljeni Sin, koji će pobijediti Sotonu slijedeći volju Očevu na neočekivan način, na križu, darujući svoj život. Prihvatiti takvoga Mesiju neće biti nimalo jednostavno.

 Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Bog je i nama otvorio nebo i pokazao da nam želi biti blizu. Ništa više ne stoji između nas i njega. Možemo živjeti i ljubiti kao slobodni ljudi. Neka to bude vidljivo i u našim odnosima, dužnostima i svemu što činimo. Živimo kao njegova ljubljena djeca u radosnoj nadi spasenja.