KRŠTENJE GOSPODINOVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

Nedjelja, 7.1.2024. KRŠTENJE GOSPODINOVO

ČITANJA:

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10,34-38; (ili: Iz 55,1-11; Otpj. pj.: Iz 12,2-3.4b-6; 1Iv 5,1-9); Mk 1,7-11

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Punina Božjih dobara otvorena je onima koji su poslušni Bogu i vjerni njegovom savezu. Bog po proroku poziva narod na obraćenje i povratak njemu, koji uvijek nalazi put ostvarenja svojih planova.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:

»Evo sluge mojega koga podupirem,

mog izabranika, miljenika duše moje.

Na njega sam svoga duha izlio,

on će donijeti pravo narodima.

Vikati neće, neće bučiti,

glas mu se neće čuti po trgovima.

Trske napuknute prelomiti neće,

stijenja što tinja neće ugasiti.

Po istini on će donijeti pravo,

neće sustati niti smalaksati

dok na zemlji ne uspostavi pravo.

Otoci žude za naukom njegovim.

Ja, Gospodine, u pravdi te pozvah,

čvrsto za ruku te uzeh;

oblikovah te i postavih

za savez narodu i svjetlost pucima,

da otvoriš oči slijepima,

da izvedeš sužnja iz zatovora,

iz tamnice one što žive u tami.«

Riječ Gospodnja.

II.  Svaki je Kristov vjernik dijete Božje, te vršeći Božje zapovijedi živi u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, pobjeđujući svako zlo svijeta svojom vjerom. Toj je vjeri temelj Krist koji je postao jedan od nas i kojega je Bog proslavio.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao.«

Riječ Gospodnja.

 III. Otvoreno nebo u trenutku Isusova krštenja na Jordanu znak je Božjega dolaska u svijet. U Isusu svatko je od nas postao Očevo ljubljeno dijete.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

Riječ Gospodnja.

 RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Po sakramentu krštenja postajemo djeca Božja. Već smo po stvaranju, u redu naravi, Božji, no krštenje nas otvara iskustvu zajedništva s Bogom u redu milosti i daje nam pravo da se zovemo i jesmo djeca Božja. To pravo da Boga smijemo zvati svojim ocem priskrbio nam je Isus svojim djelom spasenja. Bog nas po Isusu i u njemu priznaje svojima. Pri svakom krštenju djeteta ponavlja se prizor i čuje glas koji je govorio Isusu pri njegovu krštenju: „Ti si sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ To je rečeno i nama, to je otkriveno i za nas. I mi smo djeca Božja ljubljena, subaštinici neba.

Krštenjem se po prvi put prima pomazanje Duha Svetoga. To je pečat ljubavi Božje. Po tom znaku i daru Duha Svetoga Bog Otac nas uvijek prepoznaje kao svoju djecu, a Sin nas se Božji ne stidi pred svojim Ocem. Po Daru Duha Svetoga primamo na osobiti način dar vjere i molitve po kojem smijemo Bogu klicati: Abba, Tata, Dobri Oče! To je Duh posinovljenja koji nas preporađa. To je duh u kojem nam je darovana klica Božjega, vječnoga života, poziv da više ne živimo po zakonima tijela, sebičnosti, grijeha, nego po zakonu duha slobode i ljubavi.

Ivanovo krštenje bilo je u znaku vode, na obraćenje, a Isusovo krštenje je nešto bitno novo, i to ne samo u kvaliteti. Njegovo krštenje je krštenje vodom i Duhom svetim. To je isti Duh koji je govorio po prorocima, po kojem je Isus začet od Djevice Marije. On je lebdio nad vodama Jordana u času Isusova krštenja. Mi u času krštenja postajemo baštinici toga Duha, a nad nama se u vremenu i u vječnosti, zauvijek razliježe glas Božje ljubavi: „Ti si moj!“

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Po krštenju mi pripadamo Bogu. To je poziv da u svim trenucima svoga života živimo kao Božji ljudi, stavljajući sebe njemu na raspolaganje i sve svoje sposobnosti u njegovu službu, da bismo tako i druge učinili dionicima Božje radosti, te im ljubavlju otvarali nebo.