KLANJANJE U TIŠINI S NAKANOM ZA DUHOVNU OBNOVU ŽUPE – PETAK 6.1.2023. OD 22.00 DO 7.30 h

Na Prvi petak u mjesecu 6. 1. 2023. od 22h pa sve do jutarnje mise u 7: 30 biti će izloženo Presveto u tišini, na nakanu duhovne obnove župe i osobni blagoslov nove godine. Na početku klanjanja biti će prilika za ispovijed. Dobrodošli! Zapišite se za dežurstvo na oglasnoj ploči u crkvi.