Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Pohoda Blažene Djevice Marije

Broj ugovora: 74-0064-21

Naziv projekta

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Pohoda Blažene Djevice Marije

OIB tvrtke ili organizacije: 01742991644


Naziv tvrtke ili organizacije: Župa Pohoda Blažene Djevice Marije

Osoba za kontakt: Upravitelj župe Marko Torbar

Lokacija: Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon: 01 2986 594

Email : zupa.cucerje@zg-nadbiskupija.hr

Vrsta nabave: Usluge

Datum objave: 01. 07. 2022.

Rok za dostavu ponuda: 15. 07. 2022.


Kratak opis nabave

Nabava se provodi u okviru operacije „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Pohoda Blažene Djevice Marije, Trg sv. Marije Čučerske 1, Zagreb“ (dalje: Operacija) za koju je Naručitelj s Ministarstvom kulture i medija potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU temeljem prijave na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (dalje: Poziv na dodjelu). Ponuditelji moraju obvezno uzeti u obzir kako se prilikom pružanja usluga i izrade dokumentacije primjenjuju svi propisi vezani uz obnovu od potresa, predmetni Poziv na dodjelu i zaštićena kulturna dobra. Predmet nabave je nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe obnove od potresa crkve Pohoda Blažene Djevice Marije, Trg sv. Marije Čučerske 1, Zagreb. Rok za dostavu ponuda je 15. srpnja 2022. do 12:00 sati. Ponude zaprimljene nakon ovog roka smatraju se zakašnjelima te se neće otvarati. Otvaranje ponuda nije javno.

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponuda-Župa Pohoda BDM.pdf

Datum: 1.7.2022.

 Obrasci.zip

Datum: 1.7.2022.