DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi!

 Nedjelja, 19.6.2022. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Bog naviješta obnovu svoga naroda obećavajući izlijevanje svoje milosti i duha molitve. Narod će spoznati svoj grijeh te primiti milost oproštenja.

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin:

»Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastat će u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj.

U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.«

Riječ Gospodnja.

II.  U Kristu nema podjela među ljudima, svi su jedno i svi imaju dostojanstvo sinovstva Božjega, koje se ostvaruje po vjeri i krštenju.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo:

Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

Riječ Gospodnja.

III.  Isus od svojih učenika očekuje autentičnost i cjelovitost u ispovijedanju i življenju vjere. Nasljedovati Isusa znači odreći se vlastite sebičnosti i biti spreman izgubiti sve što nije dostojno novoga života.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist –- Pomazanik Božji!«

A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Evanđelist Luka uvijek stavlja molitvu kao mjesto susreta i kao pokretač djelovanja. Njegovo evanđelje počinje u Hramu (Lk 1,8) i završava u Hramu (Lk 24,53). Prije svake objave Luka prikazuje Isusa u molitvi, što nam već naznačuje da će se dogoditi nešto važno što evanđelist želi istaknuti. Luka nas prije svega potiče na nasljedovanje Isusa i u molitvi, u samoći, u tišini u kojoj Bog govori.

Nakon molitve u samoći, Isus se približava učenicima i postavljenim ih pitanjem potiče na razmišljanje, na razmatranje, potiče ih da budu budni zbog onoga što se oko njih događa, jer jedino ako prepoznaju potrebe ljudi i poznaju njihov način razmišljanja, moći će navijestiti Radosnu vijest.

Ali Isus čini i korak dalje, postavljajući im osobno pitanje, jer često je puno lakše reći ono što drugi misle, nego ono što sami mislimo. Petar uspijeva dati svoj odgovor, u Isusu nalazi ispunjenje obećanja koje je Bog dao ocima. Ali još uvijek on, kao i ostatak Izraela, očekuje Mesiju koji će sve dovesti u red, koji će ispraviti socijalne nepravde, ukloniti strane moćnike i osigurati trajni mir nepobjedivom Izraelu.

Većina ljudi, pa i kršćana, ili još očekuje nekoga tko će ispraviti svu patnju, ili su se prepustili misli da se ionako nikada neće ništa promijeniti. Luka nam ovdje predstavlja treći način života, kršćanski način života, koji DANOMICE ne gubi nadu, nego prihvaća i nosi svoj križ slijedeći Gospodina, Raspetog i Uskrslog. Isus ne stavlja odgovornost na nekog trećeg, potencijalno idealnog, nego govori tebi i meni grješnicima, da se preko nas odvija promjena u crkvi (instituciji), u Crkvi (kršćanima), u društvu, pa čak i u državnim strukturama, ali da je ta promjena moguća samo preko svakidašnjeg nošenja svoga križa (najteži način mučeništva). Kršćanin se ne može zaustaviti na onome kako jest, na već naučenom, na najsigurnijem, nego treba svjedočiti Kristovu ljubav do kraja, ujedinjen s Gospodinom u molitvi, u sakramentima, u radosti i u žrtvi, unatoč cijeni. A tada mu i  radosti neće faliti, jer konkretna ljubav vrijedi truda.

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Bog svakoga od nas pita: “Tko sam ja za tebe?“ i očekuje naš odgovor. Odgovorimo mu na to pitanje svojim životom, budimo mi sami odgovor. Vjera uvijek traži svjedočanstvo života. Ona nije istinita ako se ne odražava u svemu našem življenju. Molimo Gospodina za odlučnost i odvažnost kako bismo svoju vjeru uistinu životu.