DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!

Nedjelja, 21. 6. 2020. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Jr 20, 10-13; Ps 69, 8-10.14.17.33-35; Rim 5, 12-15; Mt 10, 26-33

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog ne ostavlja pravednika ni onda kada ga svi napuste. Prihvatiti Božje poslanje znači ustrajati i ostati postojan u vjeri unatoč poteškoćama i neuspjehu. Tko istinski vjeruje Bogu zna da se u njega uvijek može pouzdati.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina

jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.

Riječ Gospodnja.

 

II. Grijeh koji je po prvom čovjeku ušao u svijet, a s njime i smrt, Krist je pobijedio svojim uskrsnućem. Kristova milost nadilazi Adamov grijeh. U Kristu nam je davovano spasenje i vječni život.

Čitanje Poslanice

svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.

Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.

Riječ Gospodnja.

III. Isus želi da navjestitelji njegova evanđelja budu neustrašivi, ustrajni i puni pouzdanja, svjesni da Bog sve vodi i svime upravlja. Isusov učenik treba biti slobodan od navezanosti na sve ono što mu priječi ostvarenje cjelovita života i zajedništva s Bogom.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:

»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.

Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle!

Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.

Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

ZAZIV DUHA SVETOGA

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavlju i daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božje istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari… Daj nam dar savjeta da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje… Daj nam dar znanja da spoznamo što i kako treba, da vjerujemo i da ne odemo stranputicom u duhovnom životu… (Bl. Alojzije Stepinac)

MEDITACIJA

Isus poziva svoje učenika na pouzdanje u Nebeskog Oca. Ne obećava im život bez problema i poteškoća, nego da ih Otac, unatoč problemima i poteškoćama koje će živjeti, nikada neće ostaviti same, da će ih uvijek čuvati i izvući iz svih situacija ono što je najbolje za njih, ukoliko mu ostanu vjerni. Nijedna situacija našega života ne bježi Božjoj ljubavi i brizi za nas. On se zanima i zauzima za svako svoje dijete kojemu daje poslanje da gradi Njegovo Kraljevstvo.

MOLITVA

Dragi Bože, pomozi mi čuti tvoj glas u tišini moga srca. Podaj mi mudrosti da ga prepoznam i hrabrosti da ga prihvatim i po njemu živim. To te molim po Kristu Gospodinu Našemu. Amen.

Lectio Divina s don Boscom

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Bog nam je darovao slobodu da bismo mogli ljubiti. U toj slobodi čovjek se može odlučiti za dobro ili zlo, odabrati put ljubavi ili mržnje. No Kristov je učenik obdaren posebnom slobodom, a to je sloboda koju imamo u njemu. Biti sjedinjen s njim znači ići putem kojim je on išao, a to je put istine, slobode i ljubavi.