DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje.

 Nedjelja, 18. 8. 2019. DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Jr 38,4-6.8-10; Ps 40,2-4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Zbog vjernosti Božjoj riječi prorok Jeremija doživljava neprijateljstvo političkih vođa Izraela i dolazi u smrtnu opasnost, no Bog ga ne ostavlja te on biva izbavljen. Kroz čitavu povijest Bog se zauzima za svoje proroke i sve one koji su vjerni njegovoj riječi.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U one dane: Dostojanstvenici rekoše kralju: »Jeremiju valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u ovome gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ovoga naroda, nego njegovu propast.« A kralj Sidkija odgovori: »Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.« Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u zdenac kraljeva sina Malkije, što bijaše u tamničkom dvorištu, i spustiše ga na užetima. Ali u zdencu ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib.

Tada Ebed-Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju: »Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u zdenac, gdje će od gladi umrijeti, jer više nema kruha u gradu.« Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: »Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz zdenca dok nije umro.«

Riječ Gospodnja.

II. U borbama života kršćaninu je pred očima Krist, koji je dragovoljno prihvatio križ, podnijevši protivljenja svojih protivnika. Sukobljavanje sa svijetom i kušnje ne zaobilaze one koji su njegovi, ali vjera ih čini sposobnima ustrajati u svome poslanju.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: I mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom.

Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

Riječ Gospodnja.

III.  Krist je došao na svijet donijeti oganj božanske ljubavi, objaviti Boga svijetu. Njegovo poslanje ostvaruje se kroz vlastito trpljenje. Odnos s Isusom ne donosi izvanjski mir, nego znači razdjeljenje među ljudima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!

Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

U ovom evanđeoskom odlomku Isus je opisao svoje unutarnje duševno stanje. Tako se osjećao kad je postao duboko svjestan svoga mesijanskog poslanja, puta kojim mu je ići, koji vodi preko Kalvarije i nema alternative. Pred tom dramatičnom završnicom, pred svojom mukom, koju zove “vatrenim krštenjem”, osjećao se nelagodno, ali i odgovorno, uvjeren da je to što ga čeka Očeva volja i da je tako zacrtano u njegovu planu spasenja. Uznemiren je. Oganj Božje ljubavi, vatra Duha Svetoga, gori u njemu zbog muke, unutarnje stiske i nužnosti koju nitko i ništa ne može promijeniti. To je zapravo njegova ljubav prema Ocu, prema ljudima i prema svijetu. S njom se utjelovio, nju je propovijedao, ona ga nezaustavljivo nosila, a onda su ljudi taj oganj nemilosrdno gasili prisiljavajući ga da u muci dovrši svoje krštenje. Oganj je, međutim, planuo, zahvatio svijet i gori sve do danas, ponegdje očekivano kao kad je zahvatio učenike na dan Pedesetnice, ponegdje svečano kao na našim proštenjima, ponekad iznenada i gotovo čudesno.

Za one koji slijede Isusa nema kompromisa! Pred Isusom se ne može malo vjerovati, malo ne vjerovati. Isusov učenik ne može sjediti na dvije stolice i duhovi se nužno dijele: za ili protiv, srednjeg puta nema. To je kao kad vozač dođe na raskrsnicu, pa može desno ili lijevo za jedno se mora opredijeliti ako želi nastaviti put.

Svijet danas traži od Crkve da ublaži svoja moralna načela, da “popusti” kad su u pitanju velike istine vjere. Ona, međutim, gori istim Duhom kojega je Krist donio u evanđelju, ostaje vjerna Bogu i čovjeku. Bog mora biti na prvom mjestu, Čovjek mora čuvati dostojanstvo svoje bogolikosti pod svaku cijenu od začeća i rođenja do starosti i prirodne smrti. Kršćanske i ljudske vrijednosti ostaju, brak i obitelj nemaju alternative, istina je uvijek jedna.

LECTIO DIVINA S DON BOSCOM

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Svaki kršćanin pozvan je biti prorok, zauzimati se za istinu života. Uvijek će biti onih koji će izrugati naše poslanje, staviti u pitanje naše vrednote i uvjerenja, no kao oni koji nasljeduju Krista trebamo se odvažiti biti ono što jesmo, usprkos neprihvaćanju i nerazumijevanju. Samo će tako oganj, koji je on došao baciti na zemlju, i po nama moći gorjeti.