DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
O ženo, velika je tvoja vjera!

Nedjelja, 20. 8. 2023. DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5-6.8; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Prorok poziva svoj narod na pravednost. Božje je spasenje otvoreno svim narodima, i svakom tuđincu koji Boga priznaje i koji mu služi bit će otvoren pristup njegovu domu. Bog svoje spasenje želi proširiti na čitavo čovječanstvo.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode.«
Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao obraća se Židovima kao apostol pogana, želeći ih na neki način izazvati i potaknuti na prihvaćanje vjere. Bog želi spasiti sve ljude, i Židove i pogane, a neposlušnost svih dokinuta je Kristovom poslušnošću.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Vama, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih?
Ta neopozivi su dari i poziv Božji!
Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.
Riječ Gospodnja.

III. U susretu sa ženom Kanaankom koja moli za ozdravljenje kćeri, Isus naglašava prvenstvo vjere nad pripadnošću narodu. Žena, iako je poganka, priznaje Isusa Gospodinom, te ju vjera dovodi do iskustva spasenja.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Nedjeljna nam misa uvije puno znači. Kod svake nedjeljne mise ima prilično sudionika. Međutim, svjesni smo da ima puno više onih koji ne dolaze u crkvu iz nemara i malovjernosti, koji ostaju daleko.
Broj onih koji ne dolaze veći je od onih koji prakticiraju svoju vjeru. Ipak, Isus svoj život daje za sve ljude. Neka se to čuje i osjeti u našoj sredini svuda oko nas. Međutim, prije nego što o tome progovorimo onima koji su daleko od crkve, važno je znati u ljubavi prihvatiti sve koji trebaju radosnu vijest. Neka naša srca budu spremna prihvatiti svakoga čovjeka, pa i današnje pogane, ili one koji se poganski ponašaju. U tome neka nam pomogne primjer Kristove ljubavi koja nema granica. On nikoga ne isključuje, nego sve poziva na spasenje. Znajmo s ljubavlju podržati vapaje za spasenjem i one koji zapravo još ni ne poznaju Isusa. Kroz dar spasenja osjetit će potrebu da upoznaju Spasitelja. A svojoj je Crkvi kroz vrijeme povijesti Isus darovao punomoć da sve ljude privuče k njegovu otvorenom Srcu.

U početku bijaše riječ, Fra Zvjezdan Linić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Pođimo s nedjeljnog slavlja, kao svjedoci Božje ljubavi i brige za svakog čovjeka, u susret svima onima koji su potrebni naše ljubavi i brige. Bog svoja djela čini preko nas, čak i onda kada toga nismo svjesni. Budimo otvoreni za njegovo djelovanje, te nikoga ne isključujmo iz njegova spasenja.