Ako te posluša, stekao si brata.

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako te posluša, stekao si brata.

Nedjelja, 10. 9. 2023. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog je postavio proroka kao stražara nad djelima naroda, da im prenosi riječ u Božje ime. Opominjati grješnike da se vrate na pravi put prorokova je odgovornost za koju če Bog od njega tražiti račun.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«
Riječ Gospodnja.

II. Ljubav prema bližnjemu ispunjenje je Zakona i sve su zapovijedi sažete u zapovijedi ljubavi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.
Riječ Gospodnja.

III. Isus poučava učenike o ispravnom odnosu prema grješnicima, te govori o bratskoj opomeni. Brata koji je pogriješio treba opomenuti i pozvati na obraćenje, ali poštujući njegovu slobodu. Isus nasuprot osude grješnika ističe snagu zajedništva kojom je moguće pobijediti grijeh.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Isus nas poziva, kad vidimo da je neki brat pogriješio ili da živi u grijehu, da se time ne poigravamo, da ne osuđujemo, nego da poučavamo i da iz ljubavi prema dotičnome činimo sve što je u našoj moći da ga spasimo od grijeha i privedemo spasenju. Stoga nije najvažnije obznaniti tuđi grijeh, nego potaknuti grješnika da se okrenu k Bogu, ali isto tako budimo neporočni i ne popuštajmo pred navalama onih koji bi htjeli da pitanje grijeha pripustimo svakoj pojedinačnoj savjesti, kad znamo da nam je Bog kao vrhovno mjerilo objavio istinu o dobru i zlu u ljudskom životu. Poštujmo dostojanstvo osobe, pa time i svakog grješnika, ali pomozimo svakome da nauči poštivati sama sebe time što će u svjetlu Božje ljubavi i milosrđa sagledati sebe, svoj grijeh i propuste, te se opredijeliti za obraćenje.

Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kao pravim Kristovim učenicima povjerena nam je briga za braću. Gledajmo kako pomoći grješniku, a ne kako ga osuditi. Ljubimo ljude, molimo za njih, čuvajmo ih, budimo istinski prijatelji, čuvari njihovih duša, i ispunit ćemo Božju volju.