DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

 Nedjelja, 29. 9. 2019. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Am 6,1a.4-7; Ps 146,6c-10; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Velikaši Izraelskog naroda, zaslijepljeni blagostanjem, ne vide skoru propast naroda. Bogatstvo i bezbožnost života zatvaraju oči za istinske vrijednosti i vode u opasnost izgubljenosti.

Čitanje Knjige proroka Amosa

Ovo govori Gospodin svemogući:

»Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćanin je pozvan težiti i boriti se za vječne vrijednosti te čuvati Božje zapovijedi kako bi prispio vječnom životu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

Riječ Gospodnja.

III.  U prispodobi o bogatašu i Lazaru, Isus upozorava na opasnost samodostatnog života koji se živi u ispraznosti, ne vidjevši čovjeka pokraj sebe te ukazuje na važnost ispravne spoznaje stvarnosti, kako ne bismo izgubili život, misleći da ga imamo.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.

Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’

Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’

Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Na početku prispodobe Isus nam predstavlja dva lika. Jedan bogataš, kojem ne znamo ni ime, i drugi siromah, Lazar, što znači Bog pomaže. U očima današnjeg svijeta, koji nam često predstavlja da su bogatstvo, skupa odjeća i dobri provodi ono bitno, bogataš iz prispodobe je pozitvan lik, a siromaha, Lazara, ovaj svijet gleda kao nesposobnog, kao onog koji nam oteža život i kojeg se treba što prije riješiti da nam svima bude lakše. Isus nam ne želi reći da trebamo biti svi siromasi i da su novac i bogatsvo zlo. Isus nam samo ukazuje na opasnost samodostatnosti i egoizma. Čovjek koji ima sve, često upada u napast da zaboravi na Boga i na bližnjega jer misli da nema potrebe ni za čijom pomoći, da može sve sam. Naprotiv čovjek koji se prepozna kao onaj kojemu je pomoć potrebna i koji ne može sve sam u životu učiniti nije zaboravljen niti od Boga i stavljajući svoje povjerenje u njega, Bog im pomaže, Bog ih ne zaboravlja.

Isus nastavlja prispodobu okrećući pozicije dvojice likova, okrećući našu sliku, sliku ovoga svijeta i otvarajući nam oči da shvatimo što je uistino bitno. Lazar biva odnesen u krilo Abrahamovo, a bogataš biva pokapan i zapade u teške muke u paklu. Naša samodostatnost, naša nebriga za bližnjega nas dovodi do vječne propasti. Bogataš nije završio u paklu zato što nije svaki dan izmolio sve molitve koje je trebao, niti zato što nije obišao sve židovske hramove, nego zato što je njegovo srce bilo otvrdnjelo, zato što je gledao samo na sebe i svoje užitke, a nije imao ljubavi prema svome bližnjemu. Ne radi se ovdje o tome da dam nekom siromahu 10 kuna misleći da sam tako riješio pitanje svog vječnog života. Radi se o srcu, o tome koliko stvarno vidim svoga bližnjega kao onog prekog kojeg mi Bog dolazi ususret. Isus nam pokazuje da je Božje milosrđe prema nama proporcionalno milosrđu koje mi iskazujemo prema našim bližnjima.

Svatko od nas je bogatašev brat. Nismo li mi oni koji često traže neka posebna duhovna iskustva, koji često pohađamo različite seminare, duhovne obnove misleći da ćemo tamo doživjeti ono nešto što će nam promijeniti život. Bog nam dolazi u susret u našoj svakodnevnici, u svakoj situaciji koju živimo možemo Ga susresti. Bog nam dolazi u susret u našim bližnjima, u svakom čovjeku kojeg danas susretnem: dobrog ili zlog, bogatog ili siromašnog, sretnog ili tužnog… Bog nam dolazi u susret u Euharistiji dajući nam cijelog sebe. Bog nam dolazi u susret u svojoj Riječi, uvijek novoj i aktualnoj. A mi, znamo li ga prepoznati? Naš potez!

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Za čime teži naše srce? Je li to život ili privid života? Dopustimo Gospodinu da nam podari svjetlo spoznaje kako bismo u istini gradili život, osobito u odnosu prema ljudima koji nas okružuju. Ako smo zatvorili srce još ga uvijek imamo vremena otvoriti. Iziđimo iz uskih okvir vlastitih interesa i budimo slika svoga Stvoritelja, koji se brine za sve ljude.