DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko nije protiv nas za nas je. Ako te ruka sablažnjava, odsijeci je.

 Nedjelja, 26. 9. 2021. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

Br 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Na primjeru dvojice starješina koji su primili Duha Božjega i ostali prorokovati među narodom, Bog očituje da nije prisutan samo u svetištu, nego usred svoga naroda. Božje djelovanje i njegova riječ nisu ograničeni na sveta mjesta, nego po svojim prorocima želi biti prisutan na svakom mjestu gdje se događa život.

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane:

Gospodin siđe u oblaku i poče govoriti s Mojsijem, uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše.

Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo – bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u šator – te počeše u taboru prorokovati.

Neki mladić otrča te javi Mojsiju: »Eldad i Medad«, reče, »prorokuju u taboru!« Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: »Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!« Mojsije mu odgovori: »Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Gospodnji postao prorok! Kad bi Gospodin na njih izlio svoga duha!«

Riječ Gospodnja.

II.  Nepravedno bogatstvo put je u propast. Zemaljsko blago ne može čovjeku dati vječnost, može joj samo biti zapreka, ako se stječe na štetu drugih. Bog će čuti vapaje pravednika i svatko će primiti plodove svojih djela.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! Evo: plaća kosaca vaših njiva – koju im uskratiste – viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospodina nad vojskama. Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!

Riječ Gospodnja.

III. Isus ne prihvaća isključivost, niti mu je bliska zatvorenost u krug istomišljenika. Svojom otvorenošću za one koji ga prepoznaju kao Spasitelja, ali su izvan zajednice njegovih učenika, pokazuje da nitko nema pravo prisvajati Evanđelje za sebe, nego je ono dar svima.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Ivan reče Isusu:

»Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.«

»Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«

»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«

»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Prorok je čovjek iskustva Božje blizine. Ta ga blizina prekaljuje u čovjeka istine i ljubavi; prorok tada revnuje za slavu Božju i želi sve ljude pokrenuti u taj hod gdje će se Bog proslaviti po revnom izvršavanju Zakona i po životu u bogobojaznosti i ljubavi. Nema ničeg što bi bilo ljepše i vrednije od ostvarenja tog cilja;  da svi ljudi postanu više Božji, da se sjedine u pretjecanju davanja slave Bogu. Nije stoga čudna Mojsijeva želja i usklik: „O kad bi sav narod bio prorok!“.

Prema tome, pripadamo proročkom narodu. Nositelji smo proročkog duha. To je dar kojim smo odlikovani. U njemu se krije iskustvo Božje blizine, Božje ljubavi, poziv na dubinu kršćanske vjere. Božja blizina nije više privilegij niti monopol nekih izabranih duša. Svima nam je ta blizina darovana. Dovoljno je čisto srce i otvorenost duše da ga osjetimo u molitvi, u sakramentima vjere, u pričesti, u djelima ljubavi, u znakovima ljubavi u svijetu, u porođajnim bolima novoga svijeta. To je dar sigurnosti i radosti, dar dubokog proživljavanja tajne koju ne možemo shvatiti ni razumom proniknuti, ali je možemo prihvatiti i od nje živjeti. To je i odgovornost, budući da prorok revnuje za slavu Božju. Prorok živi za Boga i za Božji svijet.

Živimo u teškim vremenima. Kako su nam danas potrebni proroci! Tako je važno da se u svim mukama i nevoljama ne zaboravi Bog i Božji zakon! Tako su nam potrebni oni koji se bore protiv zla, koji izgone zle duhove iz ljudi, obitelji, društva. Osjećamo da ima toliko zla i zlih duhova, ali vjerujem da ima sve više i više i onih koji u Isusovo ime izgone zlo. I vjerujemo u pobjedu Duha Božjega, duha ljubavi i mira.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas je pozvao u ovo sveto zajedništvo da bismo bili njegovo svjetlo u svijetu. Ono što smo u ovom susretu primili nije nam dano samo za nas, nego i za sve one s kojima smo povezani ljubavlju i životom. Budimo Božji glas tamo gdje to nitko drugi osim nas ne može biti. Ohrabrimo se za to važno poslanje koje nam je dano.