DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

O da imate vjere!

 Nedjelja, 6. 10. 2019. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Hab 1,2-3; 2,2-4; Ps 95,1-2.6-9; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog dopušta patnju, ali je ostavlja ljude bez obećanja spasenja. Pravednik živi od vjere jer zna da se Božja riječ ispunjava i da Bog ne dokida svoju vjernost.

Čitanje Knjige proroka Habakuka

»Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.«

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćanin se boji i ne stidi dati svjedočanstvo za Gospodina, nego ojačan Božjom milošću trajno čuva i naviješta njegovu riječ.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj.

Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

Riječ Gospodnja.

III.  Isus poučava svoje učenike da je vjera prije svega dar, koji se ne može nametnuti jer pretpostavlja ljudsku otvorenost. Bog je onaj koji nam daje i uvećava vjeru, a na nama je samo da predano vršimo svoje poslanje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«

»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Kako bi lakše razumjeli današnje Evanđelje kratko ćemo proći cijelim sedamnaestim poglavljem u kojem se ono nalazi. U njemu Luka ujedinjuje Isusov nauk o životu u zajednici. Na početku govori o tome kako moraju biti posebno pažljivi spram „malenih“ (17,1-2). Potom govori o našem stavu prema drugim članovima zajednice, koji treba biti pun razumijevanja i opraštanja (17,3-4). Zatim slijedi naš dio u kojem Isus poziva učenike da vjera treba biti motor, pokretač sveg života u zajednici ( 17,5-6), te da je svatko od nas pozvan da služi drugome (17,7-10). Nakon toga govori još o tome kako na služenje od strane drugih ljudi uvijek trebamo gledati sa zahvalnošću (17,11-19), te na kraju kako gledati na stvarnost koja nas okružuje (17,20-21).

Učenici su svjesni onoga što je Gospodin stavio pred njih i što od njih traži. Isus iziskuje od svojih učenika posebnu pažnju spram malenih i spremnost na oprost bližnjemu. Za to nam je uvijek potrebna vjera. Ne samo vjera u Boga, nego i vjera bližnjemu i u mogućnost da se on promijeni.

Molitva

Gospodine Isuse, hvala ti na tvojoj Riječi koja mi pomaže da otkrijem Očevu volju u svom životu. Daj da Duh Sveti prosvijetli moj razum i moje srce kako bi moja djela, moje riječi i moje misli bile uvijek bile u službi vršenja Očeve volje. Pomozi mi da uvijek mogu, poput Marije, tvoje Majke, ne samo slušati nego i vršiti tvoju Riječ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen

 Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Iskusili smo radost susreta s Gospodinom i sigurnost njegove blizine. Vratimo se svojim svakodnevnim dužnostima i ljudima s kojima dijelimo život s pouzdanjem u Božju prisutnost i vodstvo, otvoreni njegovoj milosti. Što god činimo i gdje god jesmo budimo njegovi.