DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Nedjelja, 3. 10. 2021. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

Post 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. U biblijskoj slici o stvaranju čovjeka, žena je stvorena kao dio muškarca. Time se želi naglasiti njihovo nedjeljivo jedinstvo te životna upućenost jednoga na drugo. Zajedništvo muškarca i žene zamišljeno je kao izvor ljubavi i života.

Čitanje Knjige Postanka

Reče Gospodin, Bog: »Nije dobro da čovjek bude sam! Načinit ću mu pomoć kao što je on.«

Tada Gospodin, Bog, oblikova od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske i privede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama nebeskim i životinjama poljskim. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospodin, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Nato čovjek reče:

»Odjednom, evo kosti od mojih kosti,

mesa od mesa mojega!

Ženom neka se zove,

od čovjeka kad je uzeta!«

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza ženu svoju i dvoje njih bit će jedno tijelo.

Riječ Gospodnja.

II. Krist je pretrpio patnju i smrt te je zbog toga i proslavljen, kako bi po njemu bili proslavljeni oni koje Otac naziva sinovima, a Krist braćom.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Njega, za malo manjeg od anđelâ, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.

Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede početnika njihova spasenja. Ta i posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom.

Riječ Gospodnja.

III. Na pitanje o rastavljanju bračnog zajedništva, Isus svoje slušatelje upućuje na izvorni red stvaranja prema kojemu je čovjek stvoren kao muškarac i žena te njih dvoje u Božjem planu čine neraskidivo zajedništvo.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše:

»Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«

U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.«

Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Evanđelje današnje nedjelje poziv je bračnim drugovima na hrabrost. Isus dobro zna da ima poteškoća u ljudskom životu. U životu bračnih drugova dolazi do nesporazuma, napetosti, svađa, teških situacija. Katkada se čak može činiti da je sve propalo, da su predaleko dani lijepih riječi i obećanja, razdraganosti i nježnosti. Ipak, Isus nas poziva da ne ustuknemo pred poteškoćama. Ljubav je jača od svih prepreka. Ona mora biti jača. Mora pobijediti. U svijetu gdje to više ne bi bilo moguće, bilo bi nemoguće živjeti.

Isus nas poziva na vjeru u ljubav koja je jača od svih životnih neugodnih iznenađenja, prepreka i poteškoća. Uvjerava bračne drugove da ne posustanu jer nikad neće iscrpsti sve dubine one ljubavi koja sve podnosi, sve prašta, svemu se nada, sve vjeruje.

Ovo vrijedi i za one koji stoje pred životnim odlukama. Nažalost, ima prilično mladića i djevojaka koji se teško odlučuju na brak. Lakše im je živjeti u neangažiranoj vezi koja im pruža užitak, nego u angažiranoj vezi koja poziva na trajnu i odgovornu ljubav u nesebičnom darivanju. Isus danas poziva sve mladiće i djevojke da se ne boje obveze ljubavi nego da vjeruju da je ona moguća u trajnosti jednog ljudskog vijeka. Jer to više nije samo naravna ljubav, ljubav koja se oslanja na ranjenu ljudsku narav, nego je to blagoslovljena ljubav u sakramentu koji štiti od svih nesavršenosti ljudskog zajedništva i hrani čovjeka milošću.

Ovo evanđelje smijemo shvatiti i kao poziv svima nama u našim ljudskim susretima: da se ne prestanemo jedni drugima radovati i da ne klonemo u pozivu na praštanje i ljubav kad nastanu nesporazumi i poteškoće. Jer, čovjek je stvoren da živi u ljubavi i da se u iskrenosti i hrabrosti raduje drugom čovjeku

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Neki ljudi povjereni su nam više nego bilo tko drugi. To su prije svega članovi naših obitelji koji su nam darovani kao posebni Božji dar. Budimo zahvalni na tom daru i ne zaboravimo izreći svoju zahvalnost onima s kojima dijelimo život. A u poteškoćama crpimo snagu u zajedništvu s Bogom kako bismo ostvarili iskreno zajedništvo s bližnjima.