DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ti si Petar – Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.

Nedjelja, 27. 8. 2023. DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Iz 22, 19-23; Ps 138, 1-3.6.8bc; Rim 11, 33-36; Mt 16, 13-20

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Božja je služba sveta i u njoj nema mjesta za onoga tko je vrši nedostojno, tražeći vlastitu slavu. Svaki Božji službenik upravlja narodom u Božje ime, svjestan da Bog jedini ima vlast, koju je on pozvan prihvatiti vjerno i ponizno.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: »Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega.«
Riječ Gospodnja.

II. Sve stvoreno u Bogu ima svoj izvor i cilj te u njemu sve pronalazi svoj smisao. Čovjek ne može spoznati Božje naume; vidljivo mu je samo spasenjsko djelovanje Božje milosti.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!
Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo?
Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.
Riječ Gospodnja.

III. Isus poziva apostole na osoban odgovor vjere. Petar u njemu prepoznaje Božje djelovanje i vidi obećanog Mesiju. Ta otvorenost Božjoj objavi, koja nadilazi granice njegove vlastite spoznaje, daje mu potrebnu sposobnost izvršiti poslanje koje mu Gospodin povjerava.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Svaka okupljena zajednica Crkve slavi u euharistiji i pitanje i odgovor, pitanje i odgovor koji nikoga od nas ne mogu ostaviti ravnodušnima, a to je Kristova muka, smrt i uskrsnuće, odgovor na naša pitanja i pitanje koje traži naše životne odgovore.
Krist sabire svoju Crkvu, kako bi ona u njemu prepoznala Sina Božjega i slavila nebeskog Oca. Krist želi s nama postupati kao i s Petrom: ne guši ga, ne oduzima mu njegovu osobnost, njegov „ja“, ali ga polako, pa i kroz njegovo ponašanje, uči i vodi. Osposobljava ga za obećanje koje mu je dao. Ima strpljenja s njim, želi da shvati na što je pozvan. A mi smo pozvani otkriti u sebi Petrov duh: on kroz suze shvaća čemu ga je i kako Krist učio. Pokazuje se onakvim kakav jest, ne krije svoju slabost, ali i biva sposoban za svjedočanstvo ljubavi zatraženo od njega u susretu s Uskrslim.
Isus, govoreći Petru o opasivanju i putovima kojima je sam hodio i onima kojim će ga drugi voditi, kao da i nama govori: Pošli ste za mnom jer ste to htjeli, jer ste bili oduševljeni, jer ste htjeli osjetiti nadu koju ja pružam, ali na tome će putu biti i onoga što ne želite, premda se prije činilo da to hoćete. I nama, kao i Petru, kaže da mu možemo biti suobličeni samo po križu. Prisjećamo se da je i Krist bio u iskušenju odbiti križ i da mu je tek tada križ postao križem. Zato nas Krist uči poslušnosti kakvom je i sam bio poslušan Ocu, da bismo kroz križ mogli svjedočiti ljubav koja je samo po križu mogla biti otkupljenja. Kršćanin je prvenstveno učenik i samo učenik.

Povede ih na Goru, dr. Željko Tanjić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Naš odnos prema Bogu nije autentičan, ukoliko u sebi ne nosi osoban odgovor vjere. A odgovor ne može biti osoban ukoliko nam Bog nije prisutan u svakom području života, ukoliko ga ne pustimo u sve ono što živimo i jesmo. Ako u životu još uvijek imamo neko mjesto gdje mislimo da Bog ne pripada, otvorimo mu to mjesto i pustimo ga baš tamo. Tek ćemo tada iskusiti pravo blaženstvo koje nadilazi svaku našu ljudsku mudrost, spoznaju i iskustvo.