DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Koga god nađete, pozovite na svadbu.

 Nedjelja, 11. 10. 2020. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Iz 25, 6-10a; Ps 23, 1-6; Fil 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog je djelotvorno prisutan u povijesti svijeta i želi ga privesti spasenju. Bog će učiniti da nestane svaka udaljenost između njega i ljudi. Slika svadbene gozbe predstavlja konačno ujedinjenje čitavog čovječanstva s Bogom.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti – sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan: »Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Gospodin u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva!«

Riječ Gospodnja.

II.  Ljubav i povezanost apostola Pavla sa zajednicom u Filipima vidljiva je ne samo u bratskoj ljubavi kojom su Pavlu osigurali materijalnu pomoć, nego nadasve u brizi apostola za dobro zajednice.

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.

Riječ Gospodnja.

III.  Bog nam je u svojoj ljubavi pripravio kraljevstvo nebesko i želi ga otvoriti svim ljudima. No da bismo se odazvali Božjem pozivu, trebamo biti pripravni i na njega u pravi trenutak dostojno odgovoriti.

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama: »Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!’ Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!’ Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše – i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.« Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Odjeća je dio slavlja. Ljudi se izražavaju odijevanjem. Jasno nam je da se svakodnevna odjeća razlikuje od svečane odjeće. Poštivati to znači izražavati poštovanje i prema ljudima oko sebe. Evanđelje prihvaća taj govor znakova, ali značenje je dublje. Svadbeno ruho jest ponajprije cjelokupan duhovni stav koji omogućuje sudjelovanje na gozbi spasenja. To je poniznost kojom se prihvaća poziv. Na svadbu se ne dolazi kao pobjednik, nego kao uzvanik. Potom, potrebno je osjetiti Boga koji je ispred svih drugih svari: ispred novca, udobnosti ili poslova. U tome je zabluda prvih uzvanika. Prikladnost da se sudjeluje na svadbi, tj. svadbeno ruho, nije toliko određeni stupanj nevinosti i čistoće, kako se katkad jednostrano tumačilo i poistovjećivalo sa stanjem milosti, nego je to istinsko zajedništvo s oba partnera saveza: solidarnost sa čovječanstvom s kojim se Bogu zaručuje i prianjanje uz Kristovu ljubav kojom on zaručuje čovječanstvo. Svadbeno ruho je otvoreno srce kojim se dolazi na gozbu ljubavi, a ne na pijanku sebičnosti i užitka.

Konačno, još je jedno značenje: svadbena haljina, to je sam Isus koji nam se daje. Sveti Pavao će to reći riječima: „Kristom se zaodjenuste!“ (Gal.3,27) Tu smo haljinu primili i mi na krštenju. U tome se podudara i poziv i zaodjevenost. Na nama je da ostanemo u takvom životu zajedništva s Kristom

U početku bijaše Riječ, fra Zvjezdan Linić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas je pozvao da usmjerimo srca prema nebeskim stvarnostima. Vječnost započinje već ovdje na zemlji i očituje se u našim odnosima i u našim djelima. Ostavimo sve što nam priječi radost zajedništva s Gospodinom. Neka ta radost prožme naše misli, riječi i djela, dajući svemu našem življenju predokus vječnosti.