DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

Nedjelja, 3. 9. 2023. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Prorok Jeremija iznosi iskustvo proročkog poziva. Prorok je zbog Božje riječi izložen poruzi i trpi mnoge nevolje, ali u sebi osjeća da mora ostati vjeran navještanju.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: »Nasilje! Propast!« Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više.
Riječ Gospodnja.

II. Kršćanin je pozvan ne suobličavati se svijetu, nego preoblikovati svoj život u skladu s Božjom voljom. Kršćanski život treba biti prinos Bogu, trajno, duhovno Bogoslužje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.
Riječ Gospodnja

III. Isus kori Petra zbog nerazumijevanja i pokušaja odvraćanja od Božjega puta, te ujedno poziva učenike na nasljedovanje. Poučava ih o potrebi odricanja od samih sebe kako bi stekli, a ne izgubili život.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Duh Sveti želi nam dati duhovnu slobodu zbog koje u našem srcu osjećamo mir. Međutim, nije uvijek lako ukloniti razne prepreke u našem srcu koje nas sprječavaju da doživimo tu duhovnu slobodu.
Sveti Josemaría Escrivá pojašnjava kako je tajna postizanja duhovnog mira: “Zajedništvo s križem – jer je Kalvarija prethodila Uskrsnuću i Pedesetnici. To je red kojeg svaki kršćanin mora slijediti. Mi smo, kao što nam sv. Pavao kaže, ‘baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo’. Duh Sveti dolazi k nama kao rezultat križa – kao rezultat našeg potpunog predanja Božjoj volji, traženja samo Njegove slave i potpunog odricanja od samih sebe”.
Escrivá dalje objašnjava: “Samo onda kada smo vjerni milosti i odlučni u tome da postavimo križ u središte naših duša, poričući same sebe za Božju ljubav, odvajajući se na ispravan način od svake sebičnosti i lažne ljudske sigurnosti, samo onda… ćemo primiti puninu velike vatre, veliko svjetlo, veliku utjehu Duha Svetoga. Tada duša počinje osjećati mir i slobodu za koju nas je Krist oslobodio i koja nam se daju milošću Duha Svetoga. ” To je temeljno učenje Isusa Krista koje je govorio svojim učenicima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga” (Mt 16, 24 – 25).

Izvor: Josemaría Escrivá: Kako postići duhovnu slobodu i mir | Radost i Nada

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Često se može čuti kako kršćani nisu u skladu sa suvremenim svijetom. No kršćanin nije ni pozvan biti u skladu sa svijetom, nego biti u skladu s Bogom, kako bi ovaj svijet činio što skladnijim. Kršćani nisu pozvani napustiti svijet, zatvoriti se u uske okvire svojih uvjerenja, nego ići svijetom rasvijetljeni vjerom i tako činiti ovaj svijet boljim i savršenijim mjestom za sve ljude.