DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.

 Nedjelja, 29. 8. 2021. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

  1. ČIT.: Pnz 4,1-2.6-8: Ps 15,2-4ab.5ab; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Mojsije poučava Izabrani narod da sluša i vrši zadane zapovijedi, bez dodavanja i oduzimanja i izmišljanja nečega svojega te tako bude primjer svima drugima.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu:

»Sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših. Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem. Držite ih i vršite: to će u očima narodâ biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ’Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj zakon koji danas stavljam pred vas?«

Riječ Gospodnja.

II.  Apostol Jakov nas poučava da sve što imamo i što nam se dobro događa dolazi od Boga i takvim to trebamo prihvatiti.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Braćo moja ljubljena: Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlilâ u kome nema promjene ni sjene od mijene. Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova.

Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.

Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Marko nam prenosi Kristovo upozorenje da je od svakoga napisanog zakona važnije kako svakodnevno živimo, što govorimo i činimo.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.«

Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Evanđelje po Marku pokazuje nam Gospodina Isusa Krista kao pravog učitelja života koji se Bogu sviđa. Ne broji se vanjština, nego nutrina – dakle radi se o srcu. Jer, što koriste svi mnogi propisi židovskoga zakona, koji se odnose na održavanje čistoće posuđa i predmeta, ako nedostaje čistoća srca? Čovjek može polirati lonce, šalice i tanjure, ali ako je iznutra pun zloće, pohlepe, požude i nečistoće, tada on ništa ne djeljuje pred Bogom svojom brigom prema vani.

Tu se stvarno radi o obnovi srca. To je moguće samo, ako po vjeri, nadi i ljubavi stupimo u živo zajedništvo s Bogom. On može očistiti i preobraziti naše srce; on može izvaditi naše srce od kamena i staviti nam srce od mesa, kako čitamo u knjizi proroka Ezekijela (11,19). Upravo sada, kada u svetoj misi slavimo Kristovu žrtvu, trebamo sami postati darom ljubavi za Boga i bližnjega. Stavimo stoga sve naše nesavršeno na oltar, i nas same, kakvi jesmo: Bog neka na zagovor blažene Djevice Marije to primi i stvori novo, tako da budemo istinski ljudi ljubavi i da to dokažemo našim djelima prema vani!

Mi ljudi trebamo surađivati s milošću Božjom. Ona je nezasluženi Božji dar. Taj dar pripada čovjeku koji gradi na Božjoj ljubavi i njemu se potpuno povjerava. Amen.

Fra Jozo Župić

Izvor: franjevci-split.hr

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kroz današnje slavlje nastojali smo si posvijestiti kako nije najvažnije svima se svidjeti, već slijediti Kristov primjer i vršiti Božju volju. Ohrabreni, okrijepljeni i odmoreni Kristom, krenimo kao novi ljudi u nove izazove koji su pred nama.

(Slika: James Tissot, Farizeji iskušavaju Isusa, 1886-1894)