DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

 Nedjelja, 17. 10. 2021.. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mk 10,35-45

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Izaija opisuje Slugu Božjega kao onoga koji prihvaćajući patnju vrši Božju volje. U njemu se očituje kako žrtva Bogu nikada nije besmislena, nego uvijek donosi plod života.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima.

Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu,

vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane

i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti.

Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost

i nasititi se spoznajom njezinom.

Sluga moj pravedni opravdat će mnoge

i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Riječ Gospodnja.

II. Svojim uzdignućem u nebo, Krist, čovjek poput nas u svemu osim u grijehu, prinio je Bogu kao Veliki svećenik sve naše ljudsko te po njemu imamo otvoren pristup Ocu.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere.

Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.

Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Riječ Gospodnja.

III. Isusovi učenici trebaju biti slobodni od duha ovoga svijeta u kojemu je najvažnije biti iznad drugih. Kristov učenik treba biti najveći u služenju jer upravo po tome postaje njegov istinski nasljedovatelj.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:

»Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im:

»Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Dvojica učenika žele sebi osigurati najbolja mjesta uz Isusa: s desne i s lijeve strane. Dobro su to zamislili. Nismo li i mi često u iskrenoj pobožnosti poželjeli osjetiti Isusovu blizinu? Nije li nam katkada srce poželjelo da tako osjetimo Isusovu ljubav kao da smo mu jedini na svijetu? Ova želja Isusovih učenika, sinova Zebedejevih, sasvim je logična i odgovara njihovim planovima. Govore i o spremnosti da piju iz iste čaše, da se krste istim krstom. Možda u tom času i nisu svjesni što to znači. Međutim, njihovu želju da se nametnu drugima, da budu prvi, da njima bude najljepše svakako treba ispraviti. I to čak i u opciji Isusova kraljevstva. Doduše, u njihovim planovima to je kraljevstvo još uvijek ono zemaljsko. Oni shvaćaju mesijanizam na način svojih suvremenika, a spasenje očekuju na političko-materijalnoj razini. Isus otkriva svoj plan spasenja. To nije neki čudesan trik kojim će se čovjeku nekim automatskim potezom osigurati blagostanje i sreća, život i zdravlje.

Isus ne želi i ne smije tako postupati. I onda kada čini čudesne zahvate na bolesnima, potrebnima on traži od učenika i od onih koje je ozdravljao da o tome ne govore previše, upravo zato da ljudi ne shvate krivo njegovo poslanje. Jer ako ne shvate bit njegova poslanja, onda odu u krivom smjeru. Isus je došao otkupiti čovjeka, spasiti njegovo biće iznutra, oplemeniti njegov život, učiniti čovjeka boljim u slobodi i življenju. Isus je došao izmijeniti čovjeka u njegovu srcu, dati mu novo srce i nov duh. Tada je to ponuda koja od svakoga traži neizreciv napor i sudjelovanje u punoj slobodi svoga životnog opredjeljenja za Isusa i njegov hod.

Isusov hod se protivi onome što su ljudi tada željeli i zamišljali. Isus poziva na služenje. Traži od čovjeka da se odupre svojoj nagonskoj želji da bude prvi, da bude služen. Poziva svakoga da služi. Da služi do krajnjih granica svoga srca, ljubavi, snage. To je služenje do kraja. To je služenje sve do ispunjenja Isusove riječi da čovjek može u tom hodu za njim i svoj život darovati za braću.

Hoćemo li i želimo shvatiti i dopustiti da se dogodi u našem životu? I mi smo prisiljeni piti iz čaše iz koje je Isus pio na svom križnom putu. Pitanje je jedino činimo li to njegovim srcem, na njegov način, njegovim predanjem. Postaje li to trpljenje u nama služenje u ljubavi? Trpimo li s Isusom ili pomišljamo da nas je i on ostavio? Piti čašu trpljenja i muke bez Isusa je pakao. Piti tu istu čašu s Isusom postaje služenje u ljubavi i postaje kvascem novoga svijeta.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Onaj tko se uzda u Gospodina, iskusit će uvijek njegovu dobrotu. Sve što nam je uistinu potrebno, sigurno ćemo primiti ostajući u njegovoj milosti. U toj nadi i povjerenju pristupajmo životu jednostavnije, ulažući svoje snage u ono što je bitno, ostavljajući po strani sve nevažno. Dana nam je milost da uz Božju pomoć gradimo svoj život. Učinimo to najbolje što možemo!