DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

Nedjelja, 18. 10. 2020. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

Iz 45, 1.4-6; Ps 96, 1.3-5.7-10a.10c; 1Sol 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog ostvaruje svoje planove po ljudima koje izabire po svojoj mudrosti. Izabirući poganskog kralja Kira, koji će vratiti njegov izgnani narod u zemlju, Bog se očituje kao Spasitelj svoga naroda.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: »Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: Ja sam Gospodin i nema drugoga!«

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćanska zajednica proizlazi i ostvaruje se iz svog odnosa s Kristom. Evanđelje se ne živi samo u riječi, nego i u djelima, po krepostima vjere, nade i ljubavi.

 Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.

Riječ Gospodnja.

III.  Odgovarajući farizejima i herodovcima na pitanje o davanju poreza caru, Isus nadilazi jednostrana shvaćanja te ujedno poučava svoje slušatelje o postavljanju ispravnog odnošenja prema svemu drugom

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?«

Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Pitanja ipak ostaju otvorena. Odnosi Crkve i države, politike i vjerničkog života, radnih i poslovnih angažmana, poreza, carina, te vjerske savjesti: sve to još ni izdaleka nije jasno niti riješeno. Ni Isus ne želi dati neku formulu kojom bi umjesto nas riješio problem. Svatko od nas pozvan je da odgovorno i punoljetno ulazi u tu problematiku i da učini onako kako mu u tom času njegova savjest govori. Dakako, potrebno je formirati savjest, izgrađivati ispravne stavove. No političke se situacije neprestano mijenjaju i na tom području svi smo mi zatečeni neprestanom potrebom da se mijenjamo i da se dovoljno i ispravno informiramo. Tada ćemo biti u stanju zauzimati odgovorne stavove koji neće biti u suprotnosti s vjerom.

Međutim, ostaje „ono Božje“, što je, pored svih naših ovozemaljskih zauzetosti, prava i dužnosti, ipak najbitnije. Bog mora ostati iznad svega i u svemu. Idealno je kad i ono što dugujemo „cezaru“ učinimo tako da osjetimo kako u isto vrijeme time ugađamo Bogu.

Spominjanje utisnute slike može nas asocijacijom upozoriti na činjenicu da je u čovjeka od stvaranja utisnuta slika Božja, da je čovjek primarno Božji otisak i da je pozvan odražavati u svom djelovanju i životu Božju ljubav. Ta je slika u potpunosti obnovljena otkupljenjem Isusa Krista. I u nama kršćanima, jer smo učenici Isusovi, trebaju ljudi prepoznati sliku Isusa, Sina Božjega. Tada će moći vidjevši naša dobra djela, slaviti Oca koji je na nebesima. Po krštenju je ta slika utisnuta u nas i svatko tko nas vidi i doživljava putem nas susretne u konačnici Isusa i čuje njegovu riječ.

U početku bijaše Riječ, fra Zvjezdan Linić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

 Gospodin nas poziva da kroz život idemo ponizno, slijedeći istinu. Da bismo to mogli, potrebno je imati otvoreno uho i srce za njegovu riječ i njegovo djelovanje. Potrebno mu je ostati blizu i slušati njegov glas u svojoj nutrini. Tada ćemo moći odgovoriti na izazove koje pred nas stavlja život i svijet.