DUHOVI – PEDESETNICA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

 Nedjelja, 31. 5. 2020. PEDESETNICA. DUHOVI – Svetkovina

 ČITANJA: 

Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Podijeljenost i nerazumijevanje među ljudima, do koje ih je dovela želja da svoje težnje ostvare bez Boga, dokinuta je silaskom Duha Svetoga. Po njemu je obnovljeno jedinstvo među ljudima te ponovno uspostavljen izvorni sklad ljubavi i razumijevanja.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

II.  Djelovanjem Duha Božjega i čovjek i svijet doživjet će svoju preobrazbu. Ne samo čovjek, nego i stvorenje podvrgnuto je trpljenju zbog ljudskog grijeha, ali će i ono biti obnovljeno.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Riječ Gospodnja.

III. Isus obećaje onima koji u njega vjeruju dar Duha Svetoga, koji će biti plod njegove proslave. Duh Sveti ispunit će čežnju svih koji žeđaju za životom.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Danas, pedeset dana nakon Isusova Uskrsnuća, slavimo svetkovinu Pedesetnice, odnosno svetkovinu silaska Duha Svetoga. S ovom svetkovinom se zaključuje Vazmeno vrijeme i nastavlja se liturgijsko vrijeme kroz godinu. Prva je Crkva sav period od pedeset dana nazivala Pedesetnicom i za Crkvu prvih stoljeća današnja svetkovina silaska Duha Svetoga je trajala svih pedeset dana koji su činili jednu veliku cjelinu. Tek u 4. stoljeću se sve više naglašava i precizira pedeseti dan nakon Uskrsa kao dan Pedesetnice i dan silaska Duha Svetoga. Ove dvije tradicije možemo vidjeti i iz današnjih liturgijskih tekstova gdje je u prvom čitanju iz Djela Apostolskih opisan silazak Duha Svetoga na dan Pedesetnice, odnosno pedeseti dan nakon Uskrsa, a u ulomku iz Ivanova evanđelja silazak Duha Svetoga je opisan uvečer, na dan Uskrsnuća. U židovskoj tradiciji blagdan Pedesetice označava sjećanje na Mojsijev uspon na brdo Sinaj i na deset Božjih zapovijedi napisanih na pločama koje je Mojsije primio od Boga. Na taj isti dan Duh Sveti silazi na apostole, ne da bi im dao zakon zapisan na pločama, nego da bi im dao novi zakon, zakon ljubavi, zapisan u njihovim srcima.

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu  cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve to i danas  izvrši u srcu svojih vjernika. Amen!

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kršćanski je život specifičan po otvorenosti darovima Božje milosti. U današnjem vremenu, u kojem čovjek nastoji ostvariti sebe kroz uspjeh, moć i materijalna dobra, u kojemu se govori o samoostvarenju kao o nužnosti, prisjetimo se da se čovjek ne može ostvariti sam, to jednostavno nije u našoj naravi. Dopustimo da nas prožme životvorna snaga Duha Svetoga i otvorimo se njegovim darovima, kako bismo postali uistinu ostvareni ljudi.