DRUGA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«

Nedjelja, 11.4.2021. DRUGA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:

Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1Iv 5,1-6; Iv 20,19-31

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Prva kršćanska zajednica prepoznatljiva je po zajedništvu među svojim članovima, a to se očitovalo i u zajedništvu dobara. Time se ona pokazuje kao pravi narod Božji, u kojem nitko ne oskudijeva.

 Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćani ostvaruju Božju ljubav vršeći njegove zapovijedi. Svojom žrtvom Krist nam je omogućio novo rođenje, te možemo živjeti kao novi ljudi pobjeđujući starog čovjeka snagom vjere.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.

Riječ Gospodnja.

III. Uskrsli Isus ukazuje se učenicima te im povjerava poslanje i daje Duha Svetoga s vlašću otpuštanja grijeha. Uskrsli je onaj koji donosi mir, i to osjetljivošću za potrebu svačije vjere. Na taj način utvrđuje i vjeru svakog učenika, kao i Tome apostola koji nije vjerovao svjedočanstvu učenika, nego je imao potrebu sam vidjeti i dotaknuti Gospodina.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Mjesto Isusova dolaska, mjesto njegova pohoda, upravo je zajednica. Zato Toma nije mogao a da ne prizna poraz pred Isusom. U evanđelju ne piše je li Toma učinio ono što je zahtijevao za potvrdu svoje vjere, tj. je li stavio prst u mjesto čavala i ruke u ranu na boku, ali piše da je kristalno jasno ispovijedio svoju vjeru: „Gospodin moj i Bog moj!“ Na tu ispovijest Tomine vjere nadovezuje se blaženstvo koje se tiče vjernika svih naraštaja, tako i današnjega: „Blaženi koji ne vidješe, a ipak vjeruju!“

Mi danas ne vidimo Isusa tjelesnim očima, ali vidimo znakove: Kruh i vino, zapisanu i pročitanu Riječ, Isusovog službenika oltara, a današnje evanđelje nam na osobit način govori o znaku Isusove prisutnosti u okupljenoj zajednici. Njoj sam Isus daje pečat sakramenta, tj. ona čini i u njoj se prepoznaje vidljivi znak nevidljive nazočnosti: „Gdje su dvojica ili trojica okupljena u moje ime, tu sam i ja među njima!“ To znači da je Isus među nama kod naših nedjeljnih sastanaka već zbog same činjenice da se sabrala zajednica. Već je to razlog da svećenik pozdravlja prisutne ne samo željom, nego i sigurnom činjenicom: „Gospodin s vama!“ Po snazi svoga uskrsnuća, budući da je razbio sve granice prostora i vremena koje nas sputavaju u ovozemaljskim dimenzijama naše opstojnosti, Isus je prisutan svima i svakome, u svako vrijeme i na svakom mjestu.

Isus je tu. Na našoj nedjeljnoj euharistiji jednako snažno kao i prvog dana po suboti i onog osmog dana kad su učenici bili zajedno s Tomom. Isus je među nama s darovima svoga mira, u daru Duha Svetoga, u daru opraštanja, u znakovima svojih rana i u snazi svoga uskrsnuća.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

U zajednici prvih kršćana nitko nije oskudijevao. Gdje je iskrena ljubav, puna povjerenja i otvorenosti, osnažena vjerom u Božju prisutnost, tamo je i prava i istinska zajednica. Krenimo i mi osnaženi vjerom da je Bog uz nas kada nas šalje u svijet da svjedočimo nesebičnu ljubav prema bližnjima. Podijelimo s njima radost vjere, darujući im svoje vrijeme, suosjećanje, podršku i ljubav.