DRUGA VAZMENA NEDJELJA, NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Nakon osam dana dođe Isus.

Nedjelja, 16.4.2023. DRUGA VAZMENA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

ČITANJA:
Dj 2,42-47; Ps 118,2-4.13-15.22-24; 1 Pt 1,3-9; Iv 20,19-31

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČ

I. Novozavjetni pisac Djela apostolskih opisuje nam način života u djelovanja prve kršćanske zajednice nakon Kristova uskrsnuća.
Čitanje Djela apostolskih
Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.
Riječ Gospodnja.

II. Apostol Petar u svojoj Prvoj poslanici prenosi radost doživljene vjere i poučava kako vjerovati ono što nismo osobno vidjeli i doživjeli.
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.
Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Ivan prepričava nam prvi susret s uskrslim Kristom i njegov nalog apostolima da opraštaju grijehe
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Kad je Uskrsnuli stao pred Tomu i pružio mu svoje ruke, pozvao ga da izvrši svoju želju, da se dotakne rana, kakvo li se preokrenuće zbilo u njegovoj nutrini! Kako li se zatresoše najdublji korijeni njegova bića; kakve li iznenadne jasnoće! U jednom je hipu u njegovu duhu izmijenjena slika sveukupne zbilje! Zaista, ništa drugo i ništa prikladnije nije bilo moguće izreći od onog usklika: „Gospodine moj i Bože moj!“ (Iv 20,28)

Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kršćanstvo ne može biti umorno (Izvor: Služba riječi)

Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu prema riječima posvete koju je učinio papa Ivan Pavao II. u najvećem svetištu Božjeg milosrđa u svijetu, u Krakovu u Łagiewnikima, 17. kolovoza 2002.

Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom,

Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.

Sagni se nad nas grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo,

učini da svi stanovnici zemlje dožive tvoje milosrđe da bi u tebi,

Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. Vječni Oče,

po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Amen.OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Ispunjeni Duhom i oduševljeni za Krista, kročimo kroz dane koji su pred nama.