DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

3. 1. 2021. DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

ČITANJA: 

Sir 24, 1-2.8-12; Ps 147, 12-15.19-20; Ef 1, 3-6.15-18; Iv 1, 1-18

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Mudrost dolazi od Boga i uvijek je njegov dar čovjeku.

Čitanje Knjige Sirahove

Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti

i sred puka svog se hvali.

Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg

i pred njegovom se moći proslavlja.

Posred naroda se svog uzvisuje

i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje

i u mnoštvu izabranika ima hvalu

i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje:

»Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori,

odredi mjesto za šator moj i reče:

‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’

Prije vjekova, odiskona, on me stvorio

i neću prestati dovijeka.

Pred njim sam služila u svetom šatoru

i potom se nastanila na Sionu.

Dao mi je tako spokoj u milome gradu

i vlast mi je u Jeruzalemu.

Tako se ukorijenih u slavnom narodu,

na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj,

i u punom zboru svetih moj je boravak.«

Riječ Gospodnja.

II.  Isus Krist vječna je Očeva Mudrost, onaj po kome je svatko od nas postao ljubljeno dijete Božje i baštinik neba.

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe, po Isusu Kristu,

dobrohotnošću svoje volje,

na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome.

Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima.

Riječ Gospodnja.

 III. Krist Gospodin, vječna Očeva Riječ, ispunjenje je iščekivanja o Spasitelju, on je usavršio Zakon i donio milost.

 Početak svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.

Ona bijaše u početku u Boga.

Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa.

Svemu što postade, u njoj bijaše život

i život bijaše ljudima svjetlo;

i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.

On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo

da svi vjeruju po njemu.

Ne bijaše on Svjetlo, nego — da posvjedoči za Svjetlo.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;

bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.

K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja:

onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi,

ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego — od Boga.

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama

i vidjesmo slavu njegovu — slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca —

pun milosti i istine.

Ivan svjedoči za njega. Viče:

»To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi,

preda mnom je jer bijaše prije mene!«

Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.

Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.

Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac — Bog — koji je u krilu Očevu,

on ga obznani.

Riječ Gospodnja.

 RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Danas, na drugu nedjelju po Božiću, opet čitamo isto evanđelje koje smo slušali i na Božić. Zašto? – Ne zato što ne bi bilo prikladnih tekstova za ovo božićno vrijeme, već zbog toga što ovaj tekst Ivanova Proslova najsnažnije izražava svu teološku dubinu i važnost božićnog otajstva i istodobno od čovjeka traži pravi odgovor na pitanje, što je Božić. Nije Božić ono što su ljudi učinili od Božića, nije Božić lijepa bajka i dirljiva priča o majci i djetetu, koja doduše može taknuti naše osjećaje, ali nas ni na što ne obvezuje, ništa ne traži od nas.

Božić je od početka za kršćane blagdan vjere u kojem postajemo svjesni što je Bog u tom djetetu učinio za čovjeka i na što nas to obvezuje. Temeljna rečenica Ivanova teksta glasi: „I Riječ je tijelom postala i nastani se među nama!“  Dok smo na Božić bili usmjereni na prvi dio rečenice – Bog je postao čovjekom – danas, na drugu nedjelju po Božiću, Crkva želi naš pogled usmjeriti na drugi dio rečenice „i nastani se među nama.“ Želi nas podsjetiti kako Božić nije samo jedan dan slavlja, na spomen Isusova povijesnog rođenja, već je to otajstvo koje ostaje među nama i postaje program kršćanskoga života.

Izvor: Svetište Gospe Sinjske

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas je ponovno obdario svojim darovima. Trudimo se biti mudri upravitelji dobara koja nam je povjerio te životom svjedočiti njegovu ljubav. Neka nas prati njegov blagoslov.