DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

 Nedjelja, 19. 1. 2020. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Iz 49, 3.5-6; Ps 40, 2.4ab.7-10; 1Kor 1, 1-3; Iv 1, 29-34

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Svi proročki navještaji o spasenju usmjereni su dolasku Krista, Sina Božjega. U njemu je Bog objavio svoju slavu i ostvario spasenje za sve narode.

Čitanje knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme on obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti Put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku.

Narod koji je u tmini hodio

svjetlost vidje veliku;

onima što mrkli kraj smrti obitavahu

svjetlost jarka osvanu.

Ti si radost umnožio,

uvećao veselje,

i oni se pred tobom raduju

kao što se žetvi raduju žeteoci,

kao što kliču koji dijele plijen.

Jer teški jaram njegov,

batinu plećâ njegovih,

šibu njegova goniča

slomio si kao u dan midjanski.

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćani su zajednica posvećenih, Božji narod u kojemu se uprisutnjuje Božja milost i njegovo spasenjsko djelovanje.

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Riječ Gospodnja.

III. Ivan Krstitelj objavljuje Isusa kao Jaganjca Božjega, kao žrtvu za oslobođenje svijeta od grijeha i smrti. Isus je onaj na kome počiva Duh Božji, istinski objavitelj samoga Boga i Spasitelj svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:

»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«

I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Ivan Krsti na rijeci Jordan kako bi pripremio put Gospodinu. No jednog dana događa se nešto što ni sam Ivan nije mogao zamisliti. Sam Krist se nalazi među onima koji su dolazili na kštenje. Pokušajmo se staviti u njegovu situaciju. Priprema put Kristu, a On mu sada dolazi u susret. To je i naše iskustvo. Krist nam često dolazi u susret u trenucima koje nismo predviđali, preko osoba na koje nismo računali, preko događaja koje nismo planirali.

Ivan jasno zna da je njegovo poslanje biti znak koji ukazuje na Isusa i j koji druge dovodi Kristu. To je poslanje Crkve. Crkva je pozvana činiti isto ono što je činio i Ivan Krstitelj. Pozvana je pokazati i svjedočiti svijetu da je Krist onaj koji nas je otkupio i spasio. Ako želimo vidjeti kakva je naša vjera, pogledajmo koliko o Kristu govorimo drugima, koliko ga svjedočimo i dali nam je stalo da Ga naši bližnji upoznaju.

“ I nitko ne može reći: Gospodin Isus osim u Duhu Svetom” (1 Kor 12,3). Ivan je imao pogled vjere koji je prepoznavao djelovanje i znakove Duha Svetoga. Duh Sveti neprestano puše gdje hoće i djeluje i postoji obilje njegovih darova i plodova (Gal 5, 22 -23) u našim životima i životima naših bližnjih. No, često nam zemaljske brige, navezanosti te naši grijesi zamagljuju taj pogled vjere.

Gospodine, oslobodi moje srce svega onog što mu ne dopušta da prepozna tvoj dolazak u moju svakodnevnicu. Daj da budem pozoran na djelovanje tvoga Duha i poslušan Njegovu glasu. Ražari moje srce žarom Duha Svetoga da te mogu svjedočiti i naviještati onima koje susrećem.

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Bog sve ljude želi privesti u zajedništvo Presvetoga Trojstva te po svome Duhu djeluje u našim životima privodeći nas sve bliže k sebi. Ne zaboravimo stoga uzeti vremena za zajedništvo s njim, nastojmo biti s njim, upoznavati ga, otkrivati njegovu ljubav i njegovu volju, kako bismo bili njegovi istinski vjernici.