DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.

 Nedjelja, 16. 1. 2022. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-8a.9-10ac; 1Kor 12,4-11; Iv 2,1-12

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Bog naviješta spasenje svome narodu uzimajući slike ženidbe. Odnos Boga i naroda odnos je međusobne vjernosti i pripadanja te je kao takav obilježen radošću.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti,

Jeruzalema radi neću mirovati

dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost

i spasenje njegovo ne plane ko zublja.

I puci će tvoju vidjeti pravednost

i tvoju slavu svi kraljevi;

prozvat će te novim imenom

što će ga odrediti usta Gospodnja.

U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna

i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.

Neće te više zvati Ostavljenom

ni zemlju tvoju Opustošenom,

nego će te zvati Moja milina,

a zemlju tvoju Udata

jer ti si milje Gospodnje

i zemlja će tvoja biti udata.

Jer kao što se mladić ženi djevicom,

tvoj će se graditelj tobom oženiti;

i kao što se ženik raduje nevjesti,

tvoj će se Bog tebi radovati.

Riječ Gospodnja.

II. U različitim darovima, koji su kršćanima dani na izgradnju zajednice, djeluje jedan te isti Duh. Svrha Božjih darova jest služenje čitavoj zajednici i Božje djelovanje po ljudima.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh;

i različite službe, a isti Gospodin;

i različita djelovanja, a isti Bog

koji čini sve u svima.

A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti,

drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu;

drugomu vjera u tom istom Duhu,

drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;

drugomu čudotvorstva,

drugomu prorokovanje,

drugomu razlučivanje duhova,

drugomu različiti jezici,

drugomu tumačenje jezika.

A sve to djeluje jedan te isti Duh

dijeleći svakomu napose kako hoće.

Riječ Gospodnja.

III. Čineći svoje prvo znamenje na svadbi u Kani Galilejskoj Isus objavljuje svoju slavu, a njegovo mesijansko poslanje postaje očito te rađa vjeru u njegovim učenicima. Isus je došao da bi služio, a njegovo služenje nosi u sebi snagu spasenja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 U Novom Zavjetu Isus često govori o gozbi, o vječnoj gozbi ili je sam prisutan na gozbi. Međutim, svaki puta je to znak. Svaki puta Isus upućuje na drugu gozbu. Mi danas prepoznajemo u tome najprije euharistijsku gozbu, a u njoj i po njoj onu gozbu u kraljevstvu Božjem.

Smijemo to otkriti i na ovoj gozbi u Kani. Ona je slika euharistije. Za euharistiju je bitna pretvorba. Po vjeri crkve i u skladu s Isusovim riječima na Posljednoj večeri mi vjerujemo da se kruh pretvara u pravo i istinito Tijelo Kristovo, a vino u pravu i istinitu Krv Kristovu. Tada to postaje darom Isusova života. To je tajna njegove ljubavi prema nama. I na svadbi u Kani događa se pretvorba. Međutim, ovo je tek prvi znak. Voda postaje vinom. To je preobrazba koja želi upozoriti na sve ono što i euharistija želi. Po pretvorbi sakramentalnog znaka euharistija želi zahvatiti u naš život, preobraziti naše ponašanje, promijeniti naše navike. Euharistija nas želi uskrisiti na život djece Božje. Po njoj Isus želi ovaj naš razvodnjeni život, ovaj život bez oduševljenja i iskrenosti, pretvoriti u život u istini. Svadba u Kani je zato slika euharistijske gozbe koja se neprestano ponavlja. Nekoliko kapi vode našeg ljudskog životarenja sjedinjuje se sa čistim vinom božanskog života. Tako nam se to objavljuje u Kani Galilejskoj. Poruka je očita: Vino je bolje od ikojeg prije i ima ga na pretek svima koji sudjeluju u gozbi.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Pođimo s ovog svetog slavlja noseći radost susreta s Gospodinom. U danima koji su pred nama obnovimo mu svoju vjernost. Dajmo mu povjerenje i vjerujmo u njegovu pomoć u svakoj prilici. On svaku nevolju našega života može preobraziti u slavlje. Ostanimo u njegovoj prisutnosti kako bi sve što činimo i živimo bilo prožeto novošću života.