DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko.

 Nedjelja, 8. 12. 2019. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. U posljednja vremena spoznaja Boga ispunit će svijet i vratiti zemlju i ljude izvornim odnosima. Bit će to vrijeme mira među svim stvorenjima. Ono će nastupiti dolaskom Spasitelja, koji će čovjeku i svijetu vratiti izvorno dostojanstvo.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pâsti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Riječ Gospodnja.

II.  Sveta nam Pisma objavljuju Božju postojanost, Bog je vjeran Bog. U Kristu je ispunio svoja obećanja dana ocima. U Kristu je ispunio svoja obećanja dana ocima. Kršćani su postojani u vjeri jer svoju nadu oslanjaju na Boga te prihvaćaju braću, kao što je Krist prihvatio njih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

Riječ Gospodnja.

III. Propovijedajući  i krsteći na rijeci Jordanu, Ivan Krstitelj poziva na obraćenje. Skori dolazak Spasitelja upućuje na ozbiljnost trenutka i na prihvaćanje novog života u iskrenosti vjere.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 U drugoj nedjelji došašća Crkva nas suočava, pomoću evanđelja po Mateju, sa likom i djelovanjem Ivana Krstitelja. Njegovo djelovanje potpuno je usmjereno prema »onome koji dolazi«, Isusu, a njegova poruka sastoji se u nužnosti obraćenja iz vrlo jasnog razloga: «približilo se kraljevstvo nebesko». On traži od seduceja, a time zapravo od svakoga od nas, »plodove dostojne obraćenja« koji označavaju novi smisao, novi cilj koji dajemo vlastitom životu u trenutku obraćenja. Ivan Krstitelj ima jedan vrlo jasan cilj: pripremiti svoje suvremenike na Božji dolazak.

Važnost i veličinu Ivanovog djelovanja svjedoči nam upravo i činjenica da farizeji i saduceji dolaze k njemu kako bi se krstili. Ipak, razlika između njih i mnoštva koje dolazi k Ivanu jest u njihovoj namjeri, u njihovom srcu. Ivan ih upozorava na njihovo licemjerstvo, upozoravajući ih da krštenje mora biti primljeno s iskrenom namjerom da se promijeni život, da se »okrene nova stranica« i krene otpočetka, u protivnom isto nema nikakvog smisla.

Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Ivan Krstitelj uspoređuje dva krštenja. Razlika je u tome što Isus krsti Duhom Svetim, dok Ivan krsti samo vodom, što znači da  je njegovo krštenje usmjereno obraćenju. Također, njegovo krštenje u potpunosti je podređeno Isusovom i samo je njegova preteča te treba ljude usmjeriti Isusu. Zato ćemo i u evanđelju po Ivanu pronaći da on sam za sebe i svoju misiju kaže: » On treba da raste, a ja da se umanjujem.« (Iv 3,30)

Molitva

Zahvaljujem ti Gospodine na daru sv. Ivana Krstitelja, hvala ti što tvoja Riječ putem njega dolazi do mene. Hvala ti što me potičeš na promjenu i tražiš svakodnevno od mene da dajem svoj maksimum. Molim te, budi uz mene na tome putu. Pošalji svoga Duha Gospodine, neka svojom mudošću i razboritošću rasvijetli moju pamet i sve ono što mi je mutno, da prepoznam promjene koje moram napraviti kako bih u svome srcu i u svome životu »poravnao staze« i pripremio se za tvoj dolazak.

 Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas poziva na trajno obraćenje. To znači otvoriti oči i srce za prepoznavanje istine i usmjeriti svoj pogled prema vječnim dobrima. On želi biti dio našeg života u svemu što živimo i sve želi prožeti spasenjem. Nemojmo odbaciti toliku milost.