DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Poravnite staze Gospodnje.

Nedjelja, 10.12.2023. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

ČITANJA:
Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9ab-14; 2Pt 3,8-14; Mk 1,1-8

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Prorok poziva narod na pripravljanje puta Gospodinu koji dolazi. Božji dolazak bit će utjeha i donijet će spasenje grijehom zarobljenom narodu, te će biti objava Božje slave.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja.

II Bog svoje spasenje postupno ostvaruje i jedini poznaje pravo vrijeme za svoje djelovanje. Bog je strpljiv s ljudima, jer želi da se svi spase. Kršćani su pozvani svetim životom iščekivati ispunjenje Božjih obećanja.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola
Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći dan Gospodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rasataliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.
Riječ Gospodnja.

III. Početak Isusove radosne vijesti obilježava pojavljivanje Ivana Krstitelja, koji poziva ljude na obraćenje i tako pripravlja put Onomu koji dolazi u snazi Duha Svetoga – Kristu Gospodinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Ovdje nam Crkva predstavlja Ivana Krstitelja kao uzor za nasljedovanje. On je sve činio za Gospodina, napustio je roditelje, živio u pustinji, slušao Glas Gospodina. Osluškivao je. Koliko ja njega osluškujem? I kako ga osluškujem? Gdje je moje srce u ovom došašću? Jesam li sam svjestan svog života i događaja koji se događaju oko mene? Gdje je Gospodin?

On dolazi. Ivan je to znao. Imao je vjeru. Imao je Duha Svetoga koji ga je vodio. I mi to imamo. Na krizmi smo primili Duha Svetoga. Dajmo mu da nas vodi.

Postavimo si za zadatak da budemo glasnici Božji u svijetu. Prvo da budemo glasnici sami sebi, da sebe približimo Gospodinu, recimo kroz čitanje Sv. Pisma. Ne mora to biti puno, već jedan odlomak na dan, počevši recimo od Lukinog evanđelja gdje piše o Isusovom djetinjstvu.

Samo ustrajnošću ćemo uspjeti pripraviti Gospodinu put. Tako pomažemo izgradnji Kraljevstva Božjeg. A to je nešto divno. Veliki dar ali i velika odgovornost. Budimo radosni zbog toga i kročimo ustrajno, unatoč boli i patnji, prema Gospodinu.

Otac Gerard

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodinu koji dolazi pozvani smo otvoriti sav svoj život, jer on želi ući u sve ono što živimo i što jesmo, i sve želi prožeti spasenjem. Ako nam se i čini da smo daleko od Njega, On nikada nije daleko od nas. Krenimo mu ususret i tako ćemo mu najbolje pripraviti put.