DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.

 Nedjelja, 13.3.2022. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

 ČITANJA: 

Post 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-9.13-14; Fil 3,17 – 4,1; Lk 9,28b-36

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Obećanjem potomstva i zemlje, Bog Abrahama poziva na vjeru. Abraham odgovara vjerom te Bog s njime sklapa savez.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog izvede Abrama i reče: »Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.« A onda doda: »Toliko će biti tvoje potomstvo.« Povjerova Abram Gospodinu i uračuna mu se u pravednost.

I reče mu Gospodin: »Ja sam Gospodin koji sam te izveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.« Abram upita: »Gospodine moj, po čemu ću razaznati da ću je zaposjesti?« Odgovori mu: »Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednoga golubića.« Sve mu to Abram donese i ra¬siječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; pticā nije rasijecao. Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao.

Kad je sunce bilo pri zalazu, pade Abram u dubok san i obuze ga jeza, mrak velik. Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja te prođu između onih dijelova.

Toga je dana Gospodin sklopio savez s Abramom rekavši: »Potomstvu tvome dajem zemlju ovu od Rijeke egipatske do Velike rijeke, rijeke Eufrata.«

Riječ Gospodnja.

II. Kršćani se ne trebaju brinuti prije svega za tjelesno i zemaljsko. Naše će tijelo Kristovom snagom biti preobraženo, stoga se svojim životom trebamo pripremati za novog, preobraženog čovjeka.

Čitanje Poslanice

svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko.

Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

III. Isus se na visokoj gori preobražava pred trojicom svojih učenika te im tako objavljuje svoju slavu. Očev glas s neba potvrđuje ga kao ljubljenog sina, kojega su njegovi učenici pozvani slušati i nasljedovati.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.

I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ¬svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.

Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Evanđelisti govore da je Isus često i cijelu noć molio. Molitva je otvaranje srca tajni nevidljive Božje prisutnosti. To je razgovor s Bogom. To je uzdignuće k Bogu. Molitva nas preporađa, osposobljava nas za novo viđenje stvarnosti, hrani našu nadu. Isusovo preobraženje upozorava nas na vrijednost i snagu molitve. Molitva zahtijeva od čovjeka hrabrost i otvorenost za istinu.

Molitva nas upozorava na temeljne istine koje su nas sposobne ponijeti iznad mraka naše ograničenosti. Molitvom otkrivamo da smo ljubljena djeca Božja, da nam je Bog otac, da nismo sami i da nismo prepušteni sami sebi. Molitva nas upozorava na to da ima netko tko nas neizrecivo ljubi. Ono što je nad Isusom izrečeno, neprestana je istina i nad tajnom našeg života: Ti si sin moj ljubljeni! Ti si kći moja ljubljena! U tu nas istinu uvodi molitva. Zato nam molitva otkriva svijetlu stranu našeg života, našeg lica.

Po molitvi možemo osjetiti kako se pročišćava naša slika svijeta i ljudi. Jer, u sebi nosimo svijet, u sebi nosimo ljude koje susrećemo, koji su nam povjereni, za koje smo odgovorni. Oni su u nama, bilo svjetlu, bilo u tami. Kroz molitvu mogu oni u nama biti u svjetlu. Molitvom možemo zadobiti ljubav prema njima. Molitva nam može otkriti ono pozitivno i lijepo za što smo u svojoj ograničenosti tako često slijepi. Molitva može preobraziti naš odnos prema njima.

I nama treba Duh Sveti da Božjim očima počnemo promatrati ono što se ima dogoditi da bismo s Isusom ušli u njegovu slavu. To je put trpljenja za istinu i za poštenje. To je put koji je prožet vjerom i nadom.

Fra Zvjezdan Linić, I riječ tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Nasljedovati Krista znači prihvatiti križ, ali i iskusiti radost zbog života koji nam je darovan. Put do punine našega čovještva je naš život. Zato ga nastojmo živjeti cjelovito ne bježeći ni od radosti ni od patnje. Hodimo u vjeri da Bog ima moć sve preobraziti na svoju slavu.