DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ovo je Sin moj ljubljeni.

Nedjelja, 28. 2. 2021. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

ČITANJA:

Post 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Na Božji poziv da žrtvuje jedinoga sina, u kojemu su se trebala ispuniti Božja obećanja, Abraham odgovara poslušnom vjerom. Spreman odreći se svega u povjerenju u Božje vodstvo, Abraham postaje uzorom vjere i predanja i u najtežim kušnjama.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva.

Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«

Riječ Gospodnja.

II. Kristovi su vjernici oprani njegovim predanjem, smrću i uskrsnućem, te nisu podložni ničijoj osudi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?

Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!

Riječ Gospodnja.

 III. Isusovim preobraženjem na visokoj gori pred najbližim učenicima biva objavljeno Isusovo božansko sinovstvo i njegova slava. U tom svjetlu učenici će moći razumjeti i prihvatiti njegov put trpljenja.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Svakodnevni život nas umara. Ništa se ne zbiva onako kako bismo mi to htjeli. Ponavljaju se iste gluposti u nama i oko nas. To nam oduzima volju za život, za praštanje, za djelotvornu ljubav. Neka se upravo tu dogodi preobraženje. Molimo za preobrazbu svijeta u nama i izvan nas. Najprije neka Gospodin snagom svoga preobraženja pročisti našu nutrinu, jer je tajna svijeta što ga prepoznajemo izvan nas zapravo skrivena u nama samima. U nama je taj svijet dobar ili zao. Mi sami stvaramo sliku o njemu i zauzimamo prema njemu stavove nepovjerenja ili povjerenja, straha ili ljubavi, zatvorenosti ili otvorenosti. U nama su ljudi dobri ili zli, u tami ili svjetlosti. Sve je to tajna naših dubina. Vjerujemo da Isus može već danas preobraziti nas same, a time onda i svijet i ljude oko nas. To se događa u tajni naše otvorenosti za Gospodnji pohod. Svijet nije samo prostor zla, nego je prvenstveno Božje stvorenje koje nosi pečat Božje ljubavi. Pored svega što u svijetu negativno doživljavamo, vidimo, čujemo, on ipak ne prestaje biti remek djelo Božje ljubavi. Gospodin već danas može ozdraviti u nama bolesnu sliku svijeta.

Molimo nadalje za preobrazbu svijeta izvan nas. Molimo da se svijet rata pretvori u svijet mira, svijet mržnje u svijet ljubavi, svijet straha u svijet sigurnosti i povjerenja, da se svijet očaja i beznađa ispuni sigurnom nadom koja od Boga dolazi! Molimo za čudo preobraženja i danas, molimo da se u blagoslovljenim trenucima molitve i otvorenosti Božje milosti razlije svjetlo i sjaj Isusova lica na ovaj svijet u kojem živimo. Tada će u njemu biti manje mraka, manje straha, manje mržnje, manje zla! „Pohodi i preobrazi nas, Isuse!“

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Božja nam je slava pripravljena, ali u nju ćemo ući samo ako pođemo Kristovim putem. A njegov put vodi preko križa do proslave. Prihvatiti križ znači prihvatiti život onakav kakav jest. A da bismo prihvatili život, moramo najprije prihvatiti Boga onakvog kakav jest. Nastojmo stoga u ovim svetim danima pročišćavati našu vjeru od svega što ju čini dalekom životu, kako bi Bog mogao preobraziti svu našu stvarnost.