DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!

Nedjelja, 13. 8. 2023. DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
1Kr 19, 9a.11-13a; Ps 85, 9ab.10-14; Rim 9, 1-5; Mt 14, 22-33

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Božja objava proroku Iliji na Horebu očituje se neobičnom za njegovo očekivanje. Božji glas nije mogao čuti u potresu, ognju i vjetru, nego tek u blagom lahoru. Boga se susreće u intimnosti srca i samo u tišini moguće je čuti njegov glas.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče: »Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu.
Riječ Gospodnja.

II. Iako je Bog obećao spasenje najprije izraelskom narodu, oni ga nisu prepoznali jer nisu prihvatili Krista. Stoga Pavao izražava svoje trpljenje jer vjeruje da i njegov narod mora biti uključen u spasenjski Božji naum.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
Riječ Gospodnja.

III. Događaj Isusova hoda po vodi pokazuje da se on već za zemaljskog života objavljuje svojim učenicima u svjetlu uskrsnuća. Stavljajući njihovu vjeru na kušnju, ali i podupirući je svojom riječju, pomaže im da ga prepoznaju i prihvate kao Sina Božjega.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Isus nam želi pokazati da je uvijek s nama. Ne samo u lijepim okolnostima života i u mističnim doživljajima kad je duši lijepo. Isus je s nama i u poteškoćama. Čak i snažnije nego u trenucima duhovnih radosti. Križ i kušnje, patnja i bol najbolja su vrata kroz koja Isus dolazi k nama. Ne ostavlja nas u takvim ljudskim iskustvima same. Želi da se borimo i daje nam čak često i to zadovoljstvo da izgleda kao da smo dovoljno jaki da se odupremo svemu što nas napastuje.

Međutim, ipak je u svemu tome bitno da je Isus s nama u sve dane do svršetka svijeta. Nema dana, nema trenutka, nema neke ljudske situacije gdje Isus ne bi bio. Dovoljno je imati oči vjere da bismo mogli razotkriti njegovu blagoslovnu prisutnost. Isus nije utvara, on je stvarnost.

Bilo bi lijepo da se i nama u nedjeljnom euharistijskom slavlju dogodi nešto slično. Ponajprije iskustvo da je Isus s nama. Bez obzira koliko je lađica naše domovine, ili lađica svakoga pojedinca šibana vjetrom i olujom – Isus nas ne ostavlja. Nadalje, on nas ne ostavlja same, nismo prepušteni sebi niti smo izloženi zlu. Isus nam dolazi ususret. Često na vrlo neobičan način. Često na najobičniji način. Katkad tako iznenada da ne možemo povjerovati i mislimo da je utvara; katkad na tako običan način da ga ni ne primijetimo. Isus je tu. S njim možemo i moramo računati. On je i za nas onaj koji će nas spasiti, pružiti ruku, podići iz teške situacije. Priznajmo ga svojim Bogom i Spasiteljem.

U početku bijaše riječ, Fra Zvjezdan Linić

OTPUST
Susret s Božjom riječju daje nam novi pogled na našu životnu stvarnost. Bolje vidimo gdje nas Bog treba i što u svom životu možemo promijeniti. Otkriva nam istinu o nama samima. Jasnije prepoznajemo Božja djela u svojoj svakodnevici. Tako naša vjera raste kroz povjerenje u Božju ljubav i dobrotu.