DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Sin Čovječji gospodar je i subote.

Nedjelja, 2. 6. 2024. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
ČITANJA:
Pnz 5,12-15; Ps 81,3-8a.10-11; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23-3,6

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. U Knjizi Ponovljenog zakona čitamo kako je Izraelskom narodu dana zapovijed o šabatu.

Čitanje Knjige ponovljenog zakona
Ovo govori Gospodin:
»Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Gospodin, Bog tvoj. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpočinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Gospodin, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Gospodin, Bog tvoj, da držiš dan subotnji.«
Riječ Gospodnja

II. Sveti Pavao nas poziva da budemo spremni podnositi sve što je potrebno u ovome svijetu za ono što smo primili od Boga, kako bi bili osvijetljeni njegovom slavom. 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo!
Bog koji reče: »Neka iz tame svjetlost zasine!«, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.
To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni – uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.
Riječ Gospodnja

III. Isus suočava farizeje s njihovom okorjelosti, u kojoj se sastaju protiv njega radi ozdravljanja na šabat.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«
Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«
I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!«
Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli.
A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava!
Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Sv što je Isus govorio služi životu. Otkriva da su Božji zakoni ustanovljeni kako bi čovjeku bilo dobro. Tajna Deset zapovijedi Božjih je u tome da čovjek dugo živi i dobro mu bude na zemlji, tj. da bude sretan. Čovjek je stvoren na sliku Božju. Na najdublji način on ostvaruje svoju bogolikost u tome da proslavi Boga služeći životu. Nažalost, i mi često pomislimo da nam Bog svojim Zakonima sputava slobodu. I mi katkada pomišljamo da bolje od Boga znamo što je za naše dobro. To je ono iskonsko nepovjerenje koje se smjestilo u dubinu ljudskog bića još od istočnog grijeha, od časa kada je čovjek htio jesti od plodova drveta spoznaje dobra i zla. Čovjek je htio biti gospodar moralnog reda, određivati sebi i drugima što je dobro i što je zlo.
Jedino Bog zna i jedino Bog može čovjeku odrediti što je dobro i što je zlo. Samo tako je čovjek zaštićen od subjektivne samovolje sebe samoga ili drugih oko sebe. Samo su Božje nakane istinite i prave. One su u ljubavi izrečene i darovane čovjeku. Tako su utisnute i u naše biće. Svaki čovjek, ako mu savjest nije do kraja otupjela, osjeća po tom Božjem instinktu što je dobro i što je zlo.
Danas je nedjelja, dan Gospodnji. To je Isusov dan, dan njegova uskrsnuća, njegove pobjede nad mržnjom, nad grijehom i smrću. To je izazov Kristove ljubavi. Isus je i nas uvukao u dinamiku novoga, uskrsnulog života i želi biti trajno s nama sjedinjen. Mi to obavljamo u nedjeljnom euharistijskom sastanku. To je susret u ljubavi. Ljubav tada neće pitati za vrijeme, u ljubavi neće biti straha. Kršćani će osjetiti da im je nedjelja dar i neće se olako lišavati milosti nedjeljnog susreta s Kristom i s braćom i sestrama.

Isuse, neka naša nedjelja, tvoj dan, bude uvijek za sve nas izazov na ljubav i neka nas sjeti svega što si ti za nas učinio. Tada neće biti teško da i mi tebi darujemo svoje vrijeme, jer će to biti jednostavno odgovor ljubavi.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas poziva da otvorimo oči za istinu i srce za čovjeka. Ne dopustimo da ljudi prolaze pokraj nas, a da im nismo iskazali milosrđe. Ne opravdavajmo se kako nismo imali mogućnosti, informacija, znanja ili vremena, a zapravo nismo imali ljubavi. Preobraženi njegovom prisutnošću unesimo ljubav u svoja djela i u odnose s drugima.