DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sotoni je došao kraj.

Nedjelja, 6. 6. 2021. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA:

Post 3,9-15; Ps 130,1-8; 2Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Iskustvo grijeha prvih ljudi pokazuje da Bog ne ostavlja čovjeka, nego se zauzima za njega, čak i unatoč njegovu izboru neposluha u odnosu prema Bogu. Bog ne odgovara kaznom, nego navještajem pobjede nad zlom i spasenja za čovječanstvo.

  Čitanje Knjige Postanka

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?«, reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrili.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si stavio uza me – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena.

Nato Gospodin, Bog, reče zmiji:

»Kad si to učinila, prokleta bila

među svim životinjama

i svom zvjeradi poljskom!

Po trbuhu svome puzat ćeš

i prašinu jesti sveg života svog!

Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene,

između roda tvojeg i roda njezina:

on će ti glavu satirati,

a ti ćeš mu vrebati petu.«

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćanin živi u nadi spasenja, ne navezan na ovozemaljsko, usmjeren prema vječnosti. Temelj te nade je Kristovo uskrsnuće po kojemu se naš život već sada obnavlja i koje je zalog naše proslave u nebu.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:

Budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost – umnožena – zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.

Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave jer nama nije do vidljivog, nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.

Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima.

Riječ Gospodnja.

III. Isusov nastup, njegove riječi i djela, izazivaju podijeljenost među njegovim suvremenicima. Suprotno očekivanom, rodbina koja ga poznaje i pismoznanci koji poznaju vjeru za njega imaju najmanje razumijevanja. Istinit odnos prema sebi Isus pronalazi u onima koji vrše Božju volju.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!«

I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«

A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!

Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«

I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«

I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Odlomak današnjeg evanđelja govori o pravoj Isusovoj obitelji. To je obitelj podignuta na razinu Duha, gdje krv i tijelo, materijalni interesi i planovi ne igraju nikakvu ulogu. Glavna je Riječ Božja. Isusova braća i sestre, majka i njegovi najbliži su svi oni koji slušaju njegovu riječ i vrše je, oživotvoruju je. Smijemo u tome prepoznati najprije divnu pohvalu njegovoj majci Mariji koja nam se u Novom zavjeta predstavlja kao Djevica koja je razmišljala o Božjim riječima i koja je spremno izrekla svoje životno pravilo: „Neka mi bude po tvojoj riječi!“ Zato je Marija na osobit način u ovom evanđelju odlikovana tako jasnom pohvalom.

Međutim, ovo nas evanđelje želi upozoriti da smo svi mi koji sada slušamo ovu Božju riječ u svojoj spremnosti da je i životom slijedimo, uistinu prava Isusova braća i sestre. Tada smijemo u Isusu vidjeti svoga prvog  brata, koji ide ispred nas u potpunom predanju volji Božjoj i koji je sam Riječ Očeva nama svima darovana na spasenje.

Rodbina ne shvaća Isusa i misle da pretjeruje. Pismoznanci mu pripisuju vezu s đavlom. Prava rodbina po Duhu prihvaća Isusovu riječ i slijedi je. Gdje sam ja? Gdje si ti? U kojoj se skupini nalaziš? Jesi li spreman Božju Riječ iskrena srca primiti i svakodnevno je u život provoditi. Taj put nije lak. I nama se tada može dogoditi da netko pomisli da s nama nešto nije u redu, jer navodno preozbiljno i preradikalno želimo primijeniti Isusovu riječ u svom životu. I nama mogu pripisati najružnije klevete. Imajmo hrabrosti pripadati pravoj Isusovoj rodbini, onoj po Duhu, zaista biti Isusu brat i sestra i majka.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Okupljeni oko Gospodina, slušali smo njegovu riječ i sjedinili se s njime u euharistiji. Neka nam taj susret bude izvor hrabrosti i snage za naš život, kako bismo, poslušni glasu savjesti i slobodni od svih vanjskih utjecaja, bili vjerni svome poslanju i tražili i vršili Božju volju.