ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ja sam vrata ovcama.

Nedjelja 30.4.2023. ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA. Nedjelja Dobrog pastira

ČITANJA:
Dj 2,14a.36-40; Ps 23,1-6; 1 Pt 2,20b-25; Iv 10,1-10

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Novozavjetni pisac Djela apostolskih nastavlja s prenošenjem Petrova svjedočanstva o Kristu i vjeri.
Čitanje Djela apostolskih
Na dan Pedesetnice Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.«
Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« Petar će im: »Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš.«
I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: »Spasite se od naraštaja ovog opakog!« I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.
Riječ Gospodnja.

II. Apostol Petar u svojoj Prvoj poslanici i dalje poučava o neprestanoj potrebi činiti dobro, trpjeti i strpljivo podnositi nevolje poput Krista.
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste. Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.
Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Ivan donosi sliku o Kristu kao dobrom i pravednom pastiru, koji vjerno brine o svojim ovcama.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju.« Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.
Stoga im Isus ponovno reče: »Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Danas je Nedjelja Dobrog Pastira, ujedno i Svjetski dan molitve za duhovna zvanja.

MOLITVA ZA SVEĆENIČKA ZVANJA
Gospodine Isuse Kriste, veliki i vječni svećeniče, žalosno je Tvoje srce kad vidiš ovce bez pastira. Zato u Tvoje ime i po Tebi molimo nebeskog Oca da pošalje poslenike u svoju žetvu.
Isuse, dobroto beskrajna, učini da kršćanski roditelji odgajaju svoju djecu u duhu požrtvovnosti i da velikodušno daruju u Tvoju službu one koje Ti pozoveš.
Učitelju apostola, odaberi i privuci među našom dragom mladeži one koji će nam prikazivati žrtvu svete Mise, dijeliti svete sakramente te moliti i žrtvovati se za nas.
Dobri Pastiru, čuvaj ih od vanjskih i nutarnjih pogibelji i daj im ustrajnost u svetom zvanju da postanu i budu svećenici po Tvojem Presvetom Srcu. Neka puni vjere i ljubavi prema Tebi i Tvojoj svetoj Crkvi nesebično posvete sve svoje snage za održavanje i širenje Tvoga Kraljevstva u neumrlim dušama.
Majko Marijo, čuvaj naša sjemeništa da iz njih izađe mnogo svetih svećenika koji će našem narodu sačuvati najveće blago svete vjere. Amen.
Bože, daj nam svećenika!
Bože, daj nam mnogo svećenika!
Bože, daj nam mnogo svetih svećenika!

(Izvor: www.laudato.hr)

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI
Promišljajmo u svakodnevnom životu o svemu što bezuvjetno primamo od Gospodina i pokušajmo biti dostojni tih darova mijenjajući svoj život na bolje. Primjećujmo više i češće ljude oko sebe, širimo radost, pravednost i mir i svojim primjerom pokazujmo braći i sestrama s kojima se susrećemo da smo dio Kristova stada.