ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Nedjelja, 31. 1. 2021. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:

Pnz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Bog po Mojsiju najavljuje velikog proroka kojega će Bog podići poslije njega i koji se ne može usporediti ni s jednim drugim prorokom. Bog, a ne Mojsije, je onaj koji vodi svoj narod. Zadaća je proroka govoriti u Božje ime te je on pozvan služiti njegovoj riječi.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«

Riječ Gospodnja.

II. Čovjek posvećen Bogu brine se za Božje. Oni koji su neoženjeni, raspoloživi su za Boga svim svojim bićem. Kršćani su i u stvarnosti ovoga svijeta, kao što je bračni život, pozvani biti slobodni od navezanosti na svjetovno, kako bi u svemu služili Bogu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

 III. Isus oslobađa čovjeka opsjednuta nečistim duhom i time potvrđuje svoj nauk. On je onaj koji ima vlast jer je Bog i zbog toga nadilazi sve proroke i učitelje.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Snaga Isusove riječi i danas odzvanja svijetom. Ta riječ je i danas jaka; Ona je dvosjekli mač, ni danas ne odgovara svakome i nije dobro došla ni u koje vrijeme. I danas Isus smeta, uznemiruje ljude, pa čak i nas, svoje učenike, svoje najbliže. Njegova nas riječ ne ostaje na miru, ne daje nam predaha. Neprestano nas ispituje, provjerava, ispravlja, obnavlja i uznemiruje. Katkada se čini da Isus zaista i nama smeta. Dolazi katkada u zgodno, ali zna se pojaviti i u nama nezgodno vrijeme. Ima situacija kada bismo možda voljeli da nas Isus ne vidi, da ga nema blizu, da nas ostavi na miru. Ima mjesta i vremena u kojima ne želimo da nas on vidi,  nadzire. Katkada želimo odmor i od njega. Jer i danas on, koji je čist, ne želi da pokraj njega mi ostanemo nečisti, on koji je dobar, ne želi da pored njega mi ostanemo zli.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Pođimo s misnog slavlja s novim pogledom na život i na sebe same. Dopustimo Gospodinu da nas u svim trenucima našeg života i u našim susretima preobražava svojom riječju. Bog nam je darovao slobodu. Budimo raspoloženi za njegovo djelovanje.

Isus nije došao da nas uništi, niti da nam naudi, niti da nas zaplaši, nego je došao da uništi svaku zlu silu i svakog zlog duha koji se želi nastaniti u nama. Jedino Isus može snagom svoga križa uništiti svaki korijen zlobe, grijeha i slabosti koji je još uvijek u nama ljudima. Da, Isus je došao, ali ne da nas uništi, nego da nas spasi i da  nas zaštiti. Neka danas euharistijska zajednica bude mjesto gdje će se očitovati snaga Isusove riječi, da bi nas Isusova riječ očuvala od svih zlih nagnuća, od svake napasti mržnje, osvete i gorčine, od svih neprijateljskih poriva. Neka nas sačuva, da kao njegovi učenici budemo vjerni pozivu na evanđeosku ljubav i nositelji mira među ljudima. Isus je jaganjac koji je otupio oštricu grijeha, koji je slomio silu đavla.